Våra våta platser – vatten, våtmarker och stränder

Våra våtmarker, sjöar och andra våta platser i Sverige är sedan länge kraftigt påverkade. Många naturvärden och ekosystemtjänster har gått till spillo.

4 februari 2020 Tisdag 18:00 - 21:00 Göteborg - Göteborgs Litteraturhus Göteborg Hav och vatten, Miljögifter, Skog och naturvård

Våra våtmarker, sjöar och andra våta platser i Sverige är sedan länge kraftigt påverkade. Många naturvärden och ekosystemtjänster har gått till spillo. Vad kan vi göra för att åtgärda vattenmiljöproblem, återskapa våtmarker och öka den biologiska mångfalden? I denna föreläsning och workshop med Mia Svedäng och Andreas Skarmyr från Naturskyddsföreningens rikskansli diskuterar vi vattenmiljö och förslag på åtgärder.