Vargen i Skandinavien - i ett ekosystemperspektiv

 Kulturhuset i Rättvik, 19 april kl 18.00

Forskningsföreläsning med Håkan Sand, SLU

Hur påverkar vargens förekomst bytesdjuren och vilken effekt har vargen på andra arter i ekosystemet? 
Hur samspelar vargen med andra stora rovdjur som björn och lodjur?

Hur påverkar det faktum att vi lever i en värld där människan har stark inverkan på flera olika nivåer i ekosystemet genom t ex jakt ochskogsbruk?

 

19 april 2018 Torsdag 18:00 - 20:00 Rättvik Rättvik Skog och naturvård

 Kulturhuset i Rättvik, 19 april kl 18.00

Forskningsföreläsning med Håkan Sand, SLU

Hur påverkar vargens förekomst bytesdjuren och vilken effekt har vargen på andra arter i ekosystemet? 
Hur samspelar vargen med andra stora rovdjur som björn och lodjur?

Hur påverkar det faktum att vi lever i en värld där människan har stark inverkan på flera olika nivåer i ekosystemet genom t ex jakt ochskogsbruk?

 

Folkuniversitetet,  Naturskyddsföreningen Rättvik och Rättviks kommun