VART ÄR VI PÅ VÄG ?

Framtidens transportmedel.

Vi samtalar och debatterar med våra folkvalda m fl kring hur vi skall förflytta oss i framtiden på ett för klotet bättre sätt.

Vi kommer att vara på Stora Torget i Nässjö kl 11.00- 13.00

Mer kollektivtrafik? Geografiskt differentierad skatt på drivmedel? Fler cykelbanor?

Bosse " Bildoktorn" leder samtalen !

21 september 2019 Lördag 11:00 - 13:00 Nässjö Nässjö Hållbar konsumtion, Klimat, energi

Framtidens transportmedel.

Vi samtalar och debatterar med våra folkvalda m fl kring hur vi skall förflytta oss i framtiden på ett för klotet bättre sätt.

Vi kommer att vara på Stora Torget i Nässjö kl 11.00- 13.00

Mer kollektivtrafik? Geografiskt differentierad skatt på drivmedel? Fler cykelbanor?

Bosse " Bildoktorn" leder samtalen !

Samarr. Gröna seniorer, Jönköpings Län, Miljöpartiet de Gröna, Studieförbundet Vuxenskolan,Cykodel och Naturskyddsföreningen i Nässjö.