Vårvandring i Ekbacken

Vi samlas vid brostugan i Larsberg och vandrar i Ekbacken när blomningen och våren är som vackrast. Med oss har vi Karin Byström som känner området väl och de rara örter som växer där. Känner du igen vårärt, desmeknopp, tandrot och vätteros?

 Med oss har vi också Martin Lagerlöf från Naturskog, som har fått kommunens uppdrag att varsamt sköta lövskogslunden, så att dess värden består. Martin berättar för oss om sina idéer och sitt arbete.

11 maj 2017 Torsdag 14:00 - 16:00 Lidingö Lidingö Skog och naturvård

Vi samlas vid brostugan i Larsberg och vandrar i Ekbacken när blomningen och våren är som vackrast. Med oss har vi Karin Byström som känner området väl och de rara örter som växer där. Känner du igen vårärt, desmeknopp, tandrot och vätteros?

 Med oss har vi också Martin Lagerlöf från Naturskog, som har fått kommunens uppdrag att varsamt sköta lövskogslunden, så att dess värden består. Martin berättar för oss om sina idéer och sitt arbete.

Glöm inte termos och matsäck i ryggsäcken. Vandringen arrangeras i samarbete med Friluftsfrämjandet.