Vårvandring med Kojta- och Mellansjöns förening

I samarbete med Kojta- och Mellansjöns förening.

Söndag 14 april 2019, kl 10.00
Plats: Ledernas start vid Mellansjön

För vårvandringen har vi valt det grönvita spåret eller ’kulturspåret’ som bl.a tar oss förbi Vislanda Gamla Prästgård, Torsta säte samt en skeppssättning från järnåldern.
Längd: 8,1 km
Medtag gärna egen fika.

14 april 2019 Söndag 10:00 Vislanda Alvesta Skog och naturvård

I samarbete med Kojta- och Mellansjöns förening.

Söndag 14 april 2019, kl 10.00
Plats: Ledernas start vid Mellansjön

För vårvandringen har vi valt det grönvita spåret eller ’kulturspåret’ som bl.a tar oss förbi Vislanda Gamla Prästgård, Torsta säte samt en skeppssättning från järnåldern.
Längd: 8,1 km
Medtag gärna egen fika.