Våstädning = Fagning på Tussudden

Nu är det dags att göra vårfint på vår äng. Här har alla en chans  att göra en insats i praktisk naturvård. Löv, kvistar och gammalt gräs skall räfsas bort så att ängsväxterna gynnas. En del grenar behöver också sågas bort. Ta med fika.

19 april 2020 Söndag 09:30 - 13:00 Växjö Växjö Skog och naturvård

Nu är det dags att göra vårfint på vår äng. Här har alla en chans  att göra en insats i praktisk naturvård. Löv, kvistar och gammalt gräs skall räfsas bort så att ängsväxterna gynnas. En del grenar behöver också sågas bort. Ta med fika.

På grund av risken för spridning av Coronavirus är det viktigt att vi tar hänsyn till gällande regler.

-Samåk inte med någon utanför dina närmaste / den egna familjen.

-Kom inte om du inte känner dig helt frisk.

Trots ovanstående är det viktigt att alla som har möjlighet kommer och hjälper till på söndag så att ängen blir vårstädad.

Här är en vägbeskrivning på Eniro 

Undrar du över något så ring Uno på 070-5885614

Samling: På ängen.

Eftersom vi har fått kommunens landskapsvårdspris för vår skötsel av ängen kommer vi att bjuda på något gott till fikat.

Anmäl dig därför, gärna i god tid senast 9 april, till Uno Pettersson, 070-588 56 14

Vi börjar kl 9.00.

Ansvariga: Ingemar Henriksson, 0470-27444 och Uno Pettersson, 070 588 56 14