Våtmarkernas betydelse – klimat och vattenbalans

Risvedengruppen har drivit ett inventeringsprojekt för att hitta dikade våtmarker i skogarna. Redovisning av gruppens inventeringsprojekt.
Föreläsning av Åsa Kasimir om vilken betydelse dikade torvmarker har för avgång av växthusgaser.

Tiden kommer att uppdateras här.
Ansvarig: Ingvar Andersson,
tel 0322-713 31 el 0703-38 01 49,

19 november 2020 Torsdag 18:45 Alingsås Alingsås Hav och vatten

Risvedengruppen har drivit ett inventeringsprojekt för att hitta dikade våtmarker i skogarna. Redovisning av gruppens inventeringsprojekt.
Föreläsning av Åsa Kasimir om vilken betydelse dikade torvmarker har för avgång av växthusgaser.

Tiden kommer att uppdateras här.
Ansvarig: Ingvar Andersson,
tel 0322-713 31 el 0703-38 01 49,