Vattenverket i Nedraby

 

25 mars 2018 Söndag 12:45 Nedraby Ystad Hållbar konsumtion, Hav och fiske, Miljögifter

 

Rent vatten tar vi för givet men det är en hel del jobb som ligger bakom det drickbara vattnet i kranen -  för oss med kommunalt vatten. Varifrån kommer vattnet och hur går vattenrening till? Peter Svensson är driftsansvarig och visar oss runt på vattenverket i Nedraby. Det tar ca 2 timmar. Nedraby vattenverk är Ystads kommuns största vattenverk. Nedraby vattenverk ligger beläget i en dalgång utanför Övraby i Tomelilla kommun. På ca 35 meters djup under marken finns en vattenådra med rikliga mängder grundvatten. Området runt omkring vattenverket är skyddsklassat. Fördelen med att vattenverket hämtar sitt vatten från en grundvattentäkt är att det innehåller mindre organiskt material än ett ytvatten. Vattnet genomgår flera reningssteg: syresättning, avhärdning och filtrering samt UV-behandling.

Tid & plats för samling: kl 12:45, parkeringen, Ystads bibliotek