Växter på vintern i Sankt Larsområdet

Hur känner man igen våra växter under vintern? Fastän löven faller och örterna vissnar finns det mycket att studera. Vi tittar på knoppar och bark på träd och buskar, samt på kvarstående vinterståndare, under ledning av Staffan Nilsson. Vi vandrar runt i S:t Larsparken och ner till Höje å.

18 november 2018 Söndag 10:00 - 12:30 Lund Lund Skog och naturvård

Samling kl. 10:00 vid busshållplatsen S:t Lars Trädgårdsgrind. Ta med fika!