Vi fortsätter räfsa visset gräs och löv på Nybyggeängen vid Sörsjön

Vi räfsar (fagar) löv och visset gräs, på så sätt tar vi bort näring som är ett hinder för de värdefulla örter som ska bevaras. Får vi tid över rycker vi även upp ljung och sly. Föreningen står för resekostnader. Ta med handskar och fika.

Samåkning kl. 17.00 från Östra Promenaden/ Hospitalsgatan

26 april 2021 Måndag 17:00 - 20:30 Norrköping Norrköping Skog och naturvård

Vi räfsar (fagar) löv och visset gräs, på så sätt tar vi bort näring som är ett hinder för de värdefulla örter som ska bevaras. Får vi tid över rycker vi även upp ljung och sly. Föreningen står för resekostnader. Ta med handskar och fika.

Samåkning kl. 17.00 från Östra Promenaden/ Hospitalsgatan