Vi lyssnar efter kronhjortsbröl i Sydskåne

Ingemar Jönsson leder oss och Naturskyddsföreningen i Tomelilla i letandet efter brölande kronhjortar. Samling vid Andrarums kyrka kl 20.00

13 september 2017 Onsdag 20:00 - 23:30 Andrarum Kristianstad Skog och naturvård

Ingemar Jönsson leder oss och Naturskyddsföreningen i Tomelilla i letandet efter brölande kronhjortar. Samling vid Andrarums kyrka kl 20.00