Vi slår färdigt resten av Nybyggeängen vid Sörsjön

Vi slår gräset med lie, räfsar ihop och röjer ljung och sly. Ta med fika och handskar. Föreningen står för resekostnader.

Samåkning kl. 09.00 från Östra Promenaden/Hospitalsgatan

8 augusti 2020 Lördag 09:30 - 14:00 Norrköping Norrköping Skog och naturvård

Vi slår gräset med lie, räfsar ihop och röjer ljung och sly. Ta med fika och handskar. Föreningen står för resekostnader.

Samåkning kl. 09.00 från Östra Promenaden/Hospitalsgatan