Vi tittar efter rovfåglar och gäss

Vinterfågelexkursion under ledning av Thomas Wallin. Ta gärna med kikare och matsäck. 

Samling Nya Torg i Ängelholm kl 10

10 februari 2019 Söndag 10:00 - 13:00 Ängelholm Ängelholm Skog och naturvård, Miljörätt

Vinterfågelexkursion under ledning av Thomas Wallin. Ta gärna med kikare och matsäck. 

Samling Nya Torg i Ängelholm kl 10