Vilda blommornas dag i Fibbetorp

Söndag 16 juni. Vilda blommornas dag i Fibbetorp - om invasiva arter. 
Under Månadens reservat i juni kommer vi att berätta om blommorna i naturreservatet Fibbetorp, även de som ibland är lite problematiska. Under turen gör vi även praktiska insatser för att gynna den biologiska mångfalden. Tid: kl 10-12. Tag gärna med lite fika. Samling vid parkeringen till Fibbetorps naturreservat. Begränsat med bilparkering så gå/cykla gärna om möjligt.

16 juni 2019 Söndag 10:00 - 12:00 NORA Nora Klimat, energi, Skola, Jordbruk och mat, Skog och naturvård, Globalt arbete

Söndag 16 juni. Vilda blommornas dag i Fibbetorp - om invasiva arter. 
Under Månadens reservat i juni kommer vi att berätta om blommorna i naturreservatet Fibbetorp, även de som ibland är lite problematiska. Under turen gör vi även praktiska insatser för att gynna den biologiska mångfalden. Tid: kl 10-12. Tag gärna med lite fika. Samling vid parkeringen till Fibbetorps naturreservat. Begränsat med bilparkering så gå/cykla gärna om möjligt.

Arr: Hopajola och Länsstyrelsen i samarbete med Nora kommun, Örebro läns botaniska sällskap, Nora biologiska förening och Naturskyddsföreningen i Nora.

Foto: Mats Lindkvist, Trafikverket