Vindkraft på rätt plats

Lördag 11 oktober – Studiebesök i Jädraås Vindkraftpark

11 oktober 2014 Lördag 12:00 - Söndag 17:00 Jädraås Gävleborg länsförbund Klimat, energi, Skog och naturvård

Lördag 11 oktober – Studiebesök i Jädraås Vindkraftpark

Söndag 12 oktober – Vindkraftkurs på Folkets hus i Jädraås 

VINDKRAFT PÅ RÄTT PLATS är kursen för alla som vill påverka vindkraftsutbyggnaden i kommunen eller länet. Kursen arrangeras av Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet. Den utgår från Naturskyddsföreningens grundläggande inställning, att vindkraft är en förnybar energikälla som måste byggas ut om Sverige ska kunna avveckla kärnkraften och bli oberoende av fossila energikällor. Naturskyddsföreningens uppfattning är att det kan ske utan att stora naturvärden skadas eller förstörs, förutsatt att vindkraften lokaliseras till rätt områden. Kursen sammanfattar aktuell kunskap om vindkraftens miljökonsekvenser, med fokus på hur den kan påverka biologisk mångfald och andra naturvärden. Syftet med kursen är att hjälpa grupper som vill arbeta med vindkraftsfrågor med kunskap och argument för att verka för att minimera miljöpåverkan av vindkraftsutbyggnaden.

 

STUDIEBESÖK. Seminariet kombineras med en guidad tur i norra Europas hittills största vindkraftspark, dagen före seminariet. Vi blir då guidade av bybor som varit med i hela processen.

Det går att vara med bara den ena dagen om man vill – ange i anmälan! Se nedan. 

Program