Vintervandring från Barkarby station till Fruns backe

Kretsen hoppas fortfarande kunna genomföra denna vandring trots den begränsning som sker i antalet deltagare på grund av pandemin. Vi kan om det behövs ha två separata grupper. Obligatiorisk anmälan och avanmälan, se längre ner.

Samling söndag 28 februari kl. 11.00 vid början av Ekonomivägen i höjd med Barkarbyskolan.

28 februari 2021 Söndag 11:00 Järfälla Järfälla Skog och naturvård

Kretsen hoppas fortfarande kunna genomföra denna vandring trots den begränsning som sker i antalet deltagare på grund av pandemin. Vi kan om det behövs ha två separata grupper. Obligatiorisk anmälan och avanmälan, se längre ner.

Samling söndag 28 februari kl. 11.00 vid början av Ekonomivägen i höjd med Barkarbyskolan.

Syftet med vandringen är att gå utmed Veddestavägen till norra delen av Fruns backe, med ett kort stopp vid norra ändan av Kvarnbacken. Enligt Järfälla kommuns fördjupade plan för södra Veddesta, är Veddestavägen tänkt att bli en genomfartsled mellan Barkarby Handelsplats och Växthusvägen. Man planerar att dra vägen genom Fruns backe, men den kommer också att gå genom ett framtida tättbefolkat område. Fruns backe är enligt kommunens invententeringsarbete bedömt ha höga naturvärden. Dessutom menar kretsen att Fruns backe är ett lättillgängligt naturområde för skolorna i området och för kommande Veddestabor. Järfällakretsen menar att detta är en ogenomtänkt vägplan och inte alls anpassad till att minska biltrafiken i Järfälla. Besök kretsens hemsida där du kan plocka ner kretsens sammanfattning av våra synpunkter avseende den planerade dragningen.

Obligatorisk anmälan och avanmälan  till styrelsen.jarfalla@naturskyddsforeningen.se 
senast den 25 februari. Ange telefonnummer och e-postadress där vi kan nå dig.

Vi kontaktar dig om det behövs, särskilt om anmälningarna blir fler än vad vi rekommenderas att ha. Vi kan också behöva ställa in vandringen i all hast om det kommer nya och strängare restriktioner.

Välkommen