Webbinarium om ny rapport: Metaller - ändlig resurs med oändlig potential

Naturskyddsföreningen lanserar en ny rapport om återvinning. Hur bra är vi egentligen på att återbruka och återvinna metaller? Vilka är alternativen till gruvbrytning, med dess påverkan på människor och miljö? Vilka metaller är de mest ”kritiska” för klimatomställningen?

11 mars 2021 Torsdag 15:30 - 16:30 Digitalt via Zoom Naturskyddsföreningen riks Hållbar konsumtion, Skog och naturvård

Metallerna spelar en viktig roll i hela vårt moderna samhälle. Nu riktas fokus alltmer mot så kallade ”kritiska” metaller och mineral som är eller kan komma att bli avgörande för att klara omställningen till ett fossilfritt samhälle. Metaller är en ändlig resurs eftersom de inte nybildas genom naturliga processer. När metaller bryts i gruvor har det stora konsekvenser för både människor och miljö. En gruva påverkar både klimat, biologisk mångfald och vattenresurser, utöver de sociala konsekvenserna; såväl i Sverige som på andra håll i världen. 

Samtidigt är metaller perfekt lämpade för återvinning! Eftersom de är grundämnen förstörs de inte utan kan användas gång på gång. Möjligheterna är stora och bara delvis utforskade. Med rapporten och webbinariet vill Naturskyddsföreningen lyfta fram möjligheterna, för att metall- och mineralnäringen ska kunna bli en del av den cirkulära ekonomin.

Anmäl dig här.

Medverkande

  • Jonas Rudberg och Marit Widman, rapportförfattare, Naturskyddsföreningen
  • Anders Kihl, chef för forskning och utveckling, Ragn-Sells
  • Björn Wallsten, avfallsforskare, sociologiska inst., Uppsala universitet
  • Christian Ekberg, professor i industriell materialåtervinning, Chalmers

Moderator: Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen

Webbinariet avslutas med en kort frågestund.

Webbinariet hålls på Zoom, länk fås vid anmälan.

Välkommen till en spännande timme om ett högaktuellt ämne!