Webbutbildning i Ideellt engagemang och Uppdragsmetoden

Välkommen till en webbutbildning med fokus på att skapa mer aktivt engagemang i kretsarna!

20 februari 2018 Tisdag 18:30 - 20:00 Skype Västerbotten länsförbund Hållbar konsumtion, Klimat, energi, Skola, Hav och fiske, Jordbruk och mat, Miljögifter, Skog och naturvård, Globalt arbete, Miljörätt

Denna kurs kommer att ge dig praktiska tips och kunskap för att bättre förstå det ideella engagemanget, drivkrafter och motivationsfaktorer. Fokus kommer att ligga på hur vi kan ta tillvara på människors vilja att engagera sig och göra skillnad – genom att skapa förutsättningar för medlemmar att aktivt bli delaktiga i kretsens verksamhet. Vi kommer även att gå igenom Volontärbyråns steg för en lyckad volontärrekrytering: grundidé, behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil.  

Datum: Tisdag 20 februari
Tid:
Start kl. 18.30, vi håller på i ca 1,5-2 tim
Plats: Webbkurs via Skype
Vem: För kretsstyrelsemedlemmar och valberedningar

Anmälan senast 18 februari via följande webbformulär:
https://goo.gl/forms/nkVJbyKRE4yavpnw1

 

Varmt välkommen till kurskvällen!

För frågor om utbildningen välkommen att kontakta Natalie Toft, verksamhetsutvecklare på Västerbottens regionala kansli tel. 076-143 95 44 eller e-post kansli.vasterbotten@naturskyddsforeningen.se.