Workshop på temat skog

Ängelholms kommun är numera ägare av Kronoskogen. Naturskyddsföreningen vill att skogen ska skyddas och bevaras för klimatet och för rekreation, friluftsliv och biologisk mångfald. Alla är välkomna till våra workshops med skogstema

24 mars 2019 Söndag 13:00 - 17:00 Ängelholm Ängelholm Klimat, energi, Skog och naturvård

Ängelholms kommun är numera ägare av Kronoskogen. Naturskyddsföreningen vill att skogen ska skyddas och bevaras för klimatet och för rekreation, friluftsliv och biologisk mångfald. Alla är välkomna till våra workshops med skogstema

Söndag 24 mars kl 13-17, under ledning av hållbarhetsdesignern Monica Palmqvist. Vi skapar vackra mobiler, smycken och kanske ett kryp. Ta gärna med dina finaste pinnar 5-13 cm långa, ca 10-15 mm tjocka och täljkniv om du har, annars kan du låna

Lördag 30 mars kl 14-18 och 19.30 -21.30, under ledning av konstnären Tor Udd. Naturen själv bjuder på det material vi använder för att skapa ny konst. Tag med din fantasi och skaparlust, det andra finns på plats. Samma kväll är det Earth Hour när vi släcker ljuset och deltar i den internationella klimatmanifestationen. Kommunen har ett Earth Hour program som finns på kommunens hemsida

Tid: söndag 24 mars kl 13-17 och lördag 30 mars k 14-18 och 19.30-21.30

Plats: Gamla Rådhuset, Stortorget Ängelholm

Skogsgruppen inom SNF har nyligen bildats. Vill du vara med? Hör av dig till Anna-Stina Arnrup 0730-419 579