Ytterby Gruva

Lördag 14 september kl. 10.00

En resumé över
dagens forskning i Ytterby gruva, och kanske framtidens
presenteras av professor Bert Allard från Örebro universitet.
Vi får också information från Föreningen Ytterby gruva och
tid för diskussion om gruvans framtid och möjligheter.
Samling vid Ytterby (ICA Resarö) för promenad till gruvan
(bitvis kuperat). Info: Jan Holmbäck 070-719 22 00.

14 september 2019 Lördag 10:00 - 14:00 Vaxholm Vaxholm Miljögifter

Lördag 14 september kl. 10.00

En resumé över
dagens forskning i Ytterby gruva, och kanske framtidens
presenteras av professor Bert Allard från Örebro universitet.
Vi får också information från Föreningen Ytterby gruva och
tid för diskussion om gruvans framtid och möjligheter.
Samling vid Ytterby (ICA Resarö) för promenad till gruvan
(bitvis kuperat). Info: Jan Holmbäck 070-719 22 00.