2030 - Hela Sverige drivs på förnybar energi

Vi vill att Sverige drivs av energi från solen, vinden och vattnet. För vi vill att man ska kunna värma upp sitt hus, åka buss eller ta en dusch utan att det ska ske på bekostnad av vår planet.

Var med i omställningen!

Vårt mål är att Sverige år 2030 drivs av 100 % förnybar energi, så att vi blir ett land som visar vägen ur klimatkrisen och mot en mycket energismartare värld. 

Det enda som skulle sätta käppar i hjulet, ja, det är faktiskt vi själva. Det är taskiga politiska beslut, för lite engagemang och gamla fördomar.

Sverige är fantastiskt

Eller hur var det nu? 

Det råder en uppfattning om att vi i Sverige har ett ganska hållbart energisystem. 

Det stämmer inte riktigt. Den åldrande kärnkraften står fortfarande för en stor del av vår energitillförsel. Och problemen med kärnkraft som energikälla är ganska många. Uranbrytningen smutsar ned i andra länder och avfallsfrågan är inte löst. Dessutom riskerar vi att råka ut för katastrofala olyckor. 

I andra länder har man kommit betydligt längre. Ta det här med solkraft till exempel. Det är en energikälla som skulle kunna ersätta stora delar av den smutsiga energin. 

Tyskland till exempel har ungefär lika stora förutsättningar att använda solen som södra Sverige. Men i Tyskland har man installerat 200 ggr mer solceller per capita än i Sverige. Och i Danmark har man 35 ggr så många solceller.

Det som gör att det går för långsamt i Sverige just nu, det är den allmänna inställningen. 

Vi måste se till att politikerna förstår att det krävs större satsningar på förnybar energi som sol- och vindkraft, vi måste slå hål på myten om att kärnkraften inte går att ersätta och vi måste få igång ett engagemang bland vanligt folk. 

Hur ska det gå till? 

Vi har alla förutsättningar att bli ett land som ligger i framkant. Vi har kunskapen, tekniken och en förhållandevis bra ekonomi. Det som saknas är engagemanget. 

Därför kommer vi på Naturskyddsföreningen se till att sätta press på politiker, vi kommer väcka debatt och opinion, vi kommer lämna in lagförslag och sprida information genom seminarier och media. Vi kommer helt enkelt göra allt vi kan för att få till en förändring. 

Men det kostar pengar. Därför behöver vi all hjälp vi kan få. 

Bli stödföretag: 2030 - Hela Sverige drivs på förnybar energi

Var med i omställningen!