2020 – Inga farliga kemikalier på förskolorna

För oss är det en självklarhet att det inte ska finnas farliga kemikalier på förskolor. Tillsammans med föräldrar, personal och politiker ska vi nu giftsanera Sveriges förskolor. Vi jobbar för en tuffare lagstiftning och för mindre skadliga ämnen i produkter. Var med och giftsanera Sveriges förskolor.

Var med och giftsanera Sveriges förskolor.

Utan överdrift kan man tala om att vi numera lever i en cocktail av kemikalier. I din mat, favoritfåtölj och i barnens leksaker finns farliga ämnen som kan hamna i våra kroppar. Nu kan ni vara med och bidra till att skapa en så giftfri miljö för barnen som möjligt.

Vi får i oss farliga kemikalier dagligen

Under många år har Naturskyddsföreningen varnat för skadliga kemikalier i vår vardag och drivit på för en tuffare lagstiftning. Framförallt har vi uppmärksammat den så kallade cocktaileffekten och problematiken kring den som oroar forskare världen över. Cocktaileffekten handlar om vad som händer när ämnen från produkter, mat och inredning blandas i våra kroppar.

Tyvärr är ämnen med exempelvis farliga hormonstörande egenskaper vanliga i vardagsprodukter. Ämnen som kan vara skadliga för oss människor men som även kan ha en stark negativ miljöpåverkan i naturen.

Barnen är särskilt känsliga

På förskolan är barnen utsatta för ungefär samma kemikalier som hemma fast ibland i ännu högre utsträckning, visar forskningen. Det kan bero på att problemmaterial som skumgummi och mjukgjord PVC är särskilt vanliga på förskolan. Det är extra oroande med tanke på hur mycket tid de flesta barn spenderar där. Eftersom barn växer och utvecklas är de dessutom en grupp som är särskilt känslig för påverkan av kemikalier. 

Var med och giftsanera Sveriges förskolor

Genom projektet Operation Giftfri Förskola vill vi få en bild av hur det står till med inomhusmiljön på svenska förskolor. Vilka skadliga kemikalier finns där? Och i vilken omfattning utsätts barn och personal? Med hjälp av engagerade ideellt aktiva, föräldrar, förskolepersonal och politiker påbörjar vi en giftsanering av den svenska förskolan.

Med kunskapen som grund kan vi påverka politiker, myndigheter, upphandlare och inköpare. Vi tar också fram konkreta handlingsplaner för att giftsanera förskolorna med siktet inställt på en så giftfri miljö som möjligt för barnen, samtidigt som vi även arbetar för en tuffare lagstiftning.

Bli stödföretag: 2020 - Inga farliga kemikalier på förskolorna

Var med och giftsanera Sveriges förskolor.