Gå med i havsnätverket

Världens hav tampas med allt från oljeläckor och sopberg till överfiske och algblomning. Vill du vara med och arbeta för friskare hav och kuster?

I havsnätverket är du med och arbetar för friskare hav och kuster

I havsnätverket kommer du i kontakt med 600 medlemmar inom Naturskyddsföreningen som är intresserade av havsmiljön. Vi driver gemensamma kampanjer, utbyter kunskap, ordnar utbildningar och inspirerar varandra. Vi hjälper rikskansliet att föra ut miljöbudskap genom samordnade insatser i hela landet. Flera länsförbund längs kusten har havsmiljö- och vattengrupper som driver regionala frågor, anordnar studiecirklar och bidrar med synpunkter i lokala eller regionala havsmiljö- och kustfrågor. Tillsammans väcker vi opinion och påverkar politiken.

Vill du undervisa om havet?

Barnens Hav är samlingsnamnet på Naturskyddsföreningens läromedel och fortbildningskurser för lärare för – i första hand – årskurs 1 – 6. Materialet är ämnesövergripande och ger lärare underlag och praktiskt stöd för att arbeta med havet och dess miljö, både i klassrummet och på stranden. Det är uppdelat i Östersjön och Västerhavet. För Öresundsregionen kombinerar man lämpligen de två delarna.
Läs mer om Barnens hav här.

Bli medlem i Havsnätverket

Du behöver ingen förkunskap för att gå med i Havsnätverket. Du bestämmer själv hur mycket du vill engagera dig. Det kostar inget att gå med, men du måste vara med medlem i Naturskyddsföreningen. Som medlem i Havsnätverket får du vårt Havsbrev på mejlen sex gånger per år. Alla i nätverket är välkomna att lämna bidrag till Havsbrevet.

Gå med i havsnätverket

I havsnätverket är du med och arbetar för friskare hav och kuster