Gå med i skogsnätverket

Naturskyddsföreningens skogsnätverk är till för dig som är medlem och som vill vara aktiv inom skogsfrågor. Tillsammans arbetar vi för en hållbar skogspolitik, ett hållbart skogsbruk samt att bevara skyddsvärda skogar.

Vi utbyter kunskap, skapar lokalt engagemang för nationella, regionala och globala frågor och inspirerar varandra. Tillsammans väcker vi opinion och påverkar politiker och skogsföretag, genom att genomföra aktiviteter som skapar starkare påverkan i en fråga, till exempel inventeringar av skog vid avverkningsanmälningar, men även som en kontroll av skogsbolagens avsättningar.

Tillsammans startar vi aktioner för att lyfta skogsfrågor och rädda våra skogar. Du är välkommen att vara med som volontär på inventeringarna, komma med egna initiativ och engagera dig i en skogsgrupp, eller bara ta del av informationen som delas i nätverket.

Lokala skogsgrupper jobbar mycket med verktyg som namninsamling, debattartiklar, kurser i artbestämning och inventering samt olika typer av politikerpåverkan för att bevara och skydda närliggande skogar. Igenom nätverket kan olika verktyg delas och utvecklas mellan olika grupper vilket ökar styrkan i vårt arbete.

Nätverkets ramar sätts av Naturskyddsföreningens stadgar samt den, av riksstyrelsen, framtagna skogspolicy. Inom dessa ramar är det bara att låta engagemanget, glädjen, kärleken till naturen och inspirationen leda dig i vad just du tar tag i.

Om du vill veta mer om bakgrunden till pågående skogsarbete i föreningen är ett tips att läsa de av riksstämman antagna Verksamhetsriktlinjerna som gäller 2015-2018. Kika även på föreningens nya skogspolitiska förslag ”Ny vår för skogen”.

Var finns nätverket?

Flera länsförbund och kretsar har skogsgrupper som driver på i regionala frågor, ordnar utbildningar med mera. Finns det en grupp där du bor är det bara att hänga på. Du kan också tillsammans med andra medlemmar i nätverket starta en arbetsgrupp, lokalt eller inom ett specifikt område som just du brinner för. Hör gärna av dig till nätverkssamordnaren för stöd eller frågor.

På föreningens medlemsforum Naturkontakt hittar du andra nätverksmedlemmar och kan bolla idéer.

Vad krävs av mig?

Skogsnätverket är tänkt att aktivera och samla folk från hela landet – oavsett om din insats är liten eller stor är den betydelsefull! Det kostar inget att gå med, men du måste vara medlem i Naturskyddsföreningen.

Vad kan jag få ut av att vara med i ett nätverk?

Som medlem i nätverket kan du hitta skogsintresserade i din närhet eller i andra delar av landet. Dessutom anordnas träffar för Skogsnätverket minst en gång per år för att öka kontakten medlemmarna emellan. Du får även nyhetsbrev men information om föreningens skogsarbete samt event och händelser ute i nätverket.

Tillsammans med andra aktiva i nätverket är du med och ökar trycket i skogsfrågorna! Välkommen!

 

Gå med i skogsnätverket

Genom skogsnätverket kommer du i kontakt med hundratals andra skogsintresserade över hela landet.