Låt lodjuren leva

Vi arbetar för att den svenska rovdjursstammen ska vara livskraftig. Var med oss i kampen att rädda rovjuren.

Rädda lodjuren – ge en gåva till vårt rovdjursarbete.

Vintern 2010/2011 uppskattade forskarna att det finns mellan 1400 och 1900 lodjur i Sverige. Det är den senaste uppskattningen som finns. Glädjande nog förökar sig lodjuren nu över hela landet, utom på Gotland. Lodjurens parningstid pågår under våren, framför allt i mars. Ändå tillåts licensjakt på lodjur under den tiden. Det tycker vi inte är rätt.

Naturskyddsföreningen anser att alla djur ska få leva i sina naturliga utbredningsområden, med en gynnsam bevarandestatus. De stora rovdjuren, som lodjur, fyller en viktig roll i ekosystemen i egenskap av topprovdjur. De berikar naturen och våra möjligheter till naturupplevelser.

Naturskyddsföreningen drev länge frågan att lodjuret skulle fridlysas, som under en period på 1930-talet. Glädjande nog blev också lodjuret fridlyst igen 1986, en seger för oss. Men 1989 infördes licensjakt på lodjur.

Kullarna inte tillräckligt många

Enligt riksdagsbeslutet 2001 om rovdjurspolitiken ska miniminivån för lostammen ligga på 300 föryngringar varje år. Enligt ett senare riksdagsbeslut 2009 kan stammen tillfälligt minska till 250 föryngringar, under förutsättning att spridningen fortsätter i södra Sverige och att stammens bevarandestatus inte påverkas negativt på lång sikt.

Trots att antalet kullar nått upp till riksdagens mål på 300 föryngringar endast en enda gång de senaste tio åren har antalet djur som får jagas vid licensjakt tillåtits öka hela tiden, dvs. myndigheterna har tolkat 250 som en maximinivå när de beslutar om licensjakt, trots att spridningen i södra Sverige är ytterst långsam.

Konkurrerar med jägarna

En anledning att skjuta lodjur, som ibland framhävs i debatten av jägarna, är att de tar rådjur. De konkurrerar med jägarna om bytena.

Utanför renskötselområdet gör lodjuren endast begränsad skada. Enstaka hundar angrips och i nio fall av tio sker det i samband med att lodjuret jagas av hund under jakt. Lodjuren är så skygga att de oftast inte märks, fast de kan röra sig nära bebyggelse.

De flesta gillar lodjur

De undersökningar som gjort av svenskarna syn på lodjur visar att en majoritet svenskar i områden med lodjur tycker om att de finns. Lodjuret klassas som ”Nära hotat” på Artdatabankens Rödlista.

Rädda lodjuren!

Det här kan du göra för lodjuren.

1. Stöd vårt rovdjursarbete med en gåva >>

Vi är en ideell förening och behöver din hjälp för att fortsätta vårt arbete att rädda djur och natur. En gåva är ett bra steg på vägen.

2. Bli medlem! Det kostar bara 24 kronor i månaden >>

Ju fler vi är, desto större chans har vi att göra våra åsikter hörda och driva på för en bättre rovdjurspolitik som låter lodjuren leva.

3. Ge bort ett medlemskap i gåva >>

Det är en bra present till alla som vill se vilda svenska djur också i framtiden.

4. Skriv en insändare.

När många sätter ord på sina känslor visar vi att kritiken mot rovdjursjakten finns i hela landet.