Så fossilbefriar vi Sverige – var med på våra digitala workshoppar

En förutsättning för Sveriges klimatomställning är information och deltagande. Mycket behöver hända på kort tid. Om det ska vara möjligt behöver vi alla hjälpas åt. Med start under våren och fram till och med i höst erbjuder Naturskyddsföreningen digitala workshoppar för kretsaktiva som vill diskutera och fördjupa sin kunskap om vad omställningen handlar om, och hur det går att vara med och påverka.

Naturskyddsföreningen är en folkrörelse med unika möjligheter till förändring. Våra 270 kretsar finns över hela landet, och i hela Sverige pågår arbete för att förbättra för naturen, klimatet och miljön. Nu erbjuder Naturskyddsföreningen en ny typ av mötesmöjlighet mellan kretsar och rikskansliet. Med start i vår och fram tills i höst är det möjligt att delta i digitala workshoppar som anordnas från rikskansliet. 

Eftersom spridningen av COVID-19 begränsar våra möjligheter att träffas fysiskt behöver vi hitta andra sätt att mötas. De här träffarna kommer därför att ske digitalt, och består av en föreläsning eller annan typ av inledning av någon på rikskansliet, följt av en diskussion med deltagarna via chatt eller videomöte. Mer information om plattform och tillvägagångssätt kommer närmare lanseringen. För att möjliggöra en lokal inramning och fortsatt arbete på temat hålls träffarna för en krets i taget. 

De digitala träffarna kommer ha följande tre teman: 

Energiomställningen i Sverige

Energiomställningen har redan börjat. Förnybar elproduktion ersätter fossilt och kärnkraft, industrier ställer om och transportsektorn elektrifieras. Samtidigt minskar de svenska utsläppen alldeles för långsamt. Hur kan Sverige ställa om och bli helt fossilfria till 2030?

Kristina Östman, energisakkunnig på Naturskyddsföreningen, berättar om visionen för Sveriges hållbara energisystem 2040. Den inledande föreläsningen baseras på rapporten "Fossilfritt, förnybart, flexibelt – framtidens hållbara energisystem" som släpptes i höstas.

Exempel på frågor som tas upp:

  • Hur mycket vindkraft ska vi egentligen bygga? Och var?
  • Kan vi flyga lika mycket i framtiden, bara det är på biobränsle?
  • Hur och var ska vi bo?
  • Kommer det finnas lika många bilar i Sverige som idag?
  • Varifrån ska elen komma en kall vinterdag när det inte blåser?

Workshoppen tar 60-90 minuter, inklusive efterföljande frågestund och diskussion.

10 saker din kommun kan göra för klimatet

Anders Friström, klimatutredare och samordnare för Klimatnätverket på Naturskyddsföreningen, ger exempel på hur olika kommuner arbetar med klimatfrågan. Workshoppen inleds med en föreläsning, som följs av en frågestund med möjlighet för deltagarna att berätta om egna exempel på hur kretsar och kommuner arbetar för att minska klimatpåverkan.

Workshoppen tar 60- 90 minuter, inklusive efterföljande frågestund och diskussion.

Vad är en rättvis omställning?

Samhällsomställningen som krävs för att klara klimatmålen är enorm. För att alla ska kunna delta och få del av fördelarna som en omställning till ett fossilfritt och hållbart samhälle innebär måste omställningen ske på ett rättvist sätt. 

För att fånga upp inspel om rättvis omställning från runt om i landet bjuder Naturskyddsföreningen in till flera workshoppar på temat, under ledning av klimatsakkunnig Caroline Westblom. Vad är en rättvis klimatomställning? Vilka politiska förslag krävs för att säkerställa en rättvis omställning? Vad skulle rättvis omställning betyda i just din kommun eller region?

Vi välkomnar dig som vill vara med och diskutera de här frågorna till denna workshop! Målsättningen är att träffarna ska bidra till utvecklingen av positioner och politiska förslag som rör rättvis klimatomställning.  

Workshoppen tar 60-90 minuter. Vi inleder med en kort presentation om vad rättvis klimatomställning är och vad rikskansliet gjort hittills på temat. Sedan utbyter vi tankar och idéer om hur vi kan främja en rättvis omställning i Sverige, vad Naturskyddsföreningens huvudbudskap bör vara och vilka rekommendationer vi som förening vill ställa oss bakom. 

Ett kort skriftligt underlag kommer att skickas ut till deltagarna på förhand som är bra att läsa igenom för att komma väl förberedd till workshoppen. 

Vill du och din krets delta? Så här gör du: 

Träffarna bokas in direkt av kretsen, som sedan ansvarar för att sprida informationen och bjuda in sina medlemmar. Alla med dator, surfplatta eller smartphone kan vara med hemifrån så länge de har internet. Innan träffen skickas en länk ut till alla deltagare.

Är du intresserad? Om du själv sitter i styrelsen för en krets eller ett länsförbund är du välkommen att fylla i en intresseanmälan för att boka in en träff. Om du är medlem kan du istället höra av dig till din lokala styrelse och be dem boka in ett tillfälle. Har din krets inte möjlighet till det? Hör av dig till Ida Wahlund på rikskansliet så får du information om det finns möjlighet att delta på annat sätt.

Antalet träffar under våren är preliminärt begränsade till fyra per tema och det är först till kvarn som gäller. Skicka alltså in din förfrågan så snart som möjligt för att säkra en plats. Det finns också möjlighet att boka digitala workshoppar efter sommaren, då vi kommer ha möjlighet att erbjuda ytterligare tillfällen.

Vi på rikskansliet ser fram emot att ”träffa” så många av er som möjligt under våren!

Bli medlem - för en bättre värld

Var med och verka för en stark global miljörörelse.