På djupet

Hotad mångfald under ytan

I vårt nya projekt På djupet är fokus den stora biologiska mångfalden i svenska vatten. Men många av arterna hotas av mänskliga aktiviteter.

Friska hav är en livsviktig fråga för planeten och mänskligheten!

Går på djupet med den biologiska mångfalden

Med projektet På djupet vill Naturskyddsföreningen sprida kunskap om mångfalden i svenska hav och sötvatten, och visa på hur växter och djur i vattnens ekosystem hotas av mänskliga aktiviteter.

Vill du vara med och samla in mer kunskap om marina djurs utbredning och miljöbehov? Din insats kan göra skillnad!

Vill du se ålgräs, stensnultra eller sjustrålig smörbult? Då kan du ta en tur på en av Sveriges många snorkelleder!

Kolla in vinnarbilderna i vår fototävling "Underverk". Motiven är hämtade under ytan, och bilderna kommer visas också i vår utställning om havets värden.

Vill du utforska djur- och växtlivet på din badplats och samtidigt utmana familj eller vänner i spel? Då har vi den perfekta lösningen för dig – artbingo!

Är du nyfiken på livet under ytan? Här hittar du tips på hur du kan göra din egen håv och vattenkikare.

Oavsett var du bor kan du göra något för ditt lokala vatten! Projektet Viva vatten ger dig konkreta förslag på åtgärder i sjö, hav och rinnande vatten.

Gå med i havsnätverket

Världens hav tampas med allt från oljeläckor och sopberg till överfiske och algblomning. Vill du vara med och arbeta för friskare hav och kuster?

Stina Tano

sakkunnig marina ekosystem och fiske
08-702 65 12