6 anledningar att byta till eko

Du har säkert stenkoll på att ekologiskt inte besprutas med läbbiga bekämpningsmedel. Men visste du att det finns många andra fördelar med den ekologiska maten? Här är sex goda anledningar att byta till eko.

Tårtbild på fördelarna med ekologiskt

Vi pushar politiker och fixar ekoboom i butikerna. Var med och förändra för 24 kr/mån.

2016-02-05

1. Rikare natur

Fler värdefulla växter, insekter och fågelarter - naturen mår bra av ekologisk odling! Utan kemiska bekämpningsmedel, tack vare odling av olika grödor på fälten och med betande djur är mångfalden dubbelt så stor runt en ekologisk gård som runt en oekologisk.

Faktiskt är det så fiffigt att fler insekter, fåglar och markorganismer på ekogården minskar behovet av bekämpningsmedel, hjälper grödorna genom ökad pollinering och förbättrar växternas näringsupptag.

2. Eko bygger inte på användning av kemiska bekämpningsmedel

Vad händer när ekobonden skippar kemiska bekämpningsmedel? Jo, det finns en lång rad smarta lösningar som ekobonden tar till för att hantera skadedjur, svamp och ogräs. En del släpper loss skalbaggar som äter upp skadedjuren, andra kör med falska parningsdofter som förvirrar inkräktarna. Men framför allt så väljer ekobönderna tåligare växtsorter och odlar dem på olika platser från år till år, det gör att risken för angrepp minskar. Alla dessa insatserna ger oss en rikare natur, vi slipper oroa oss för rester av bekämpningsmedel i maten och för att bonden ska bli sjuk - dessutom blir vattnet renare.

Bekämpningsmedel påverkar inte bara de skadedjur eller ogräs som det är tänkt att bekämpa. Gifterna påverkar även annat levande runt gården, kan vara direkt skadliga för den som arbetar på gården och rester av ämnet riskerar att stannar kvar i maten vi äter.

Bekämpningsmedlen stannar inte heller bara på området det behandlar utan sprids i värsta fall till vattendrag, sjöar och grundvatten där det kan skada växter och djur och utgöra ett hot mot dricksvattnet. Det är dyrt att rena dricksvatten från bekämpningsmedel. Ett lokalt exempel är från Gotland där rening av dricksvattnet kostade 35 miljoner.

3. Gladare djur

Precis som oss människor mår djur bättre av att vara utomhus. Alla djur i ekologisk produktion går ut för att beta, picka eller böka. De har mer plats i stallarna och bättre möjligheter till ett naturligt liv.

Trots att Sverige har förhållandevis god djurhållning jämfört med andra länder gör den ekologiska produktionen skillnad för djurens liv. Störst skillnad gör den ekologiska gården för grisar, värphöns och kycklingar som annars ofta hålls inne året om.

4. Levande landsbygd

En levande landsbygd med ett lönsamt ekologiskt jordbruk är den viktigaste förutsättningen för fler ekovaror i butiken. Att svenska lantbrukare ställer om till ekologisk produktion ökar konkurrenskraften för svenska bönder som kan möta en växande marknad, både i och utanför Sverige.

Många ekologiska gårdar har också en verksamhet inriktad mot turism och gårdsförsäljning. Det lockar turister till andra delar av Sverige än till storstäderna och bidrar till en levande landsbygd.

Ekogårdar är i genomsnitt större än oekologiska och har bättre lönsamhet. Fler kvinnor och yngre arbetar också med ekologiskt lantbruk. Det bidrar till en framtidstro på landsbygden - yeah!

5. Schysst mot bonden

Den ekologiska bonden slipper inte bara hantera bekämpningsmedel och föder upp gladare djur. Tack vare att vi konsumenter betalar mer för ekologisk mat får ekobonden lite bättre betalt för det extraarbete det innebär att producera ekologiskt.

6. Klimatåtgärder

Du har säkert koll på att jordbruket påverkar klimatet negativ med stora utsläpp av växthusgaser. Men visste du att ekoodlingen lagrar mer kol i marken och sparar fossilenergi genom att skippa konstgödsel? Jo, konstgödsel tillverkas genom en enormt energikrävande process och förbrukar massvis av fossilenergi.

Forskning har visat att ekoodling ökar mängden förmultnade växtdelar i jorden. Det är bra eftersom det gör jorden bördigare och samtidigt binder koldioxid. Och i reglerna för de jordbruk som är anslutna till KRAV finns flera klimatregler, till exempel krav på förnybar el och eco-driving.

Men kvävets kretslopp, korna och lammens matsmältning kommer inte att påverkas bara för att man odlar ekologiskt. Så, nej, eko kommer inte ändra på de stora källorna till utsläpp av klimatgaser. All ekologisk mat är inte automatiskt mer klimatsmart, det beror på vad du äter. De flesta ekologiska grönsaker har däremot en lägre klimatpåverkan, medan ekologiskt kött har ungefär samma påverkan på klimatet som oekologiskt.

En av de stora fördelarna med ekologisk odling är dock att den leder till mer biologisk mångfald, vilket gör att vi bättre kan hantera kommande klimatförändringar.

Läs mer om nyttorna med ekologiskt lantbruk här!

Gillar du också ekologiskt? Bli medlem!

Vi pushar politiker och fixar ekoboom i butikerna. Var med och förändra för 24 kr/mån.