Gräv djupare i jordbruksfrågorna

Får du lust att verkligen sätta dig in i matfrågan? Här kan du beställa material, köpa boken Jorden du äter, ladda ned våra rapporter, hitta referenser och gräva djupare ner i myllan.

2013-05-15

Kul att du vill gräva ned dig i frågorna kring maten vi äter. Till höger hittar du referenser till allt vi skriver om i den här ekokampanjen. Du kan också ladda ned våra rapporter där vi avhandlar allt från kemiska bekämpningsmedel och matens värstingar, till lyckade satsningar på ekologiskt i Brasilien, Etiopien och Filippinerna. Rapporterna hittar du också här till höger. 

Vill du dela ut flyers, sätta upp en affisch på skolan eller lägga ut foldrar på bibliotieket? Beställ vårt material, så skickar vi det hem till dig, helt gratis. Du kan också skriva ut en del material själv. Du kan ladda ned det här.  

Beställ vår bok Jorden vi äter

Hur hänger ditt kylskåp ihop med börsen i Chicago? Och klarar vi av att mätta alla på jorden med ekologiskt jordbruk? Det är två av många frågor som boken Jorden vi äter försöker svara på.

Vi blir allt fler människor på planeten. Många hungrar och andra är överviktiga. Jordar utarmas och eroderar. Det är brist på vatten. Haven är övergödda och utfiskade. Arter försvinner och ekosystemtjänster raseras.

Allt detta är bilder vi matas med och som speglar hur illa det står till med vårt klot. I det läget är det lätt att ge upp. Och tänka att den enda utvägen är att köra på i de gamla, vanliga hjulspåren som faktiskt gett skördeökningar och lyckats försörja fler under de senaste 50 åren. Lite miljöförstöring får man väl tåla för att få mat på bordet. Eller?

Nej, knappast! Ekosystemen sätter ramarna för hur det nya jordbruket måste utvecklas. Därför lät vi två jordbruksexperter och tillika författare åka på en resa runt i världen för att leta efter det uthålliga lantbruket och nu är resan avslutad. Hur det gick? Om det kan du läsa i vår bok Jorden vi äter.

Köp boken Jorden vi äter

Vi matas med bilder och som speglar hur illa det står till med vårt klot. I det läget är det lätt att ge upp. Och en kanske tänker att lite miljöförstöring får man väl tåla för att få mat på bordet. Eller?

Boken kostar 229 kr inklusive porto.