Vårt arbete med jordbruk och mat

Den mesta mat vi äter kommer från ett jordbruk som blivit för storskaligt, ensidigt och osunt. Det leder till att människor, djur och natur far illa. I andra delar av världen skadas människor av farliga bekämpningsmedel när de producerar varor som Sverige sedan köper. Och här hemma har Östersjön blivit ett av världen sjukaste hav, samtidigt som mängder av fåglar, blommor och djur hotas. Vi arbetar hårt för att förändra jordbruket – både i Sverige, EU och världen.

Det här gör vi just nu

Nu ska det bli mer eko i kundvagnarna

Hur kan den goda maten på din tallrik samtidigt sabba planeten? I vår kampanj om oekologisk mat förklarar vi hur det går till. Och varför det ekologiska jordbruket har lösningarna på flera av problemen.

Just nu arbetar EU för att utveckla jordbrukspolitiken. Vi vill att den blir mer miljösmart och jobbar för att knuffa politiken i en grönare riktning.

Tack vare NOGAMU som vi samarbetar med kan fler barn gå i skolan, fler familjer kan odla sin egen mat och får råd att köpa mediciner när de blir sjuka.

Vad vi tycker

Bra mat till alla – både idag och i framtiden

Dagens jordbruk ger många positiva nyttigheter som mat och bioenergi och kan bidra till värdefulla livsmiljöer för djur och växter. Men dagens jordbruk genomgår en förändring som inte är hållbar.

Aktuella dokument

Några segrar vi är stolta över

Sojaböna

Parakvat är ett giftigt ogräsmedel som är extremt farligt. På åttiotalet arbetade vi hårt för att parakvat skulle förbjudas i Sverige. 2007 följde även EU vårt exempel. Nu siktar vi mot ett globalt förbud!

På femtio- och sextiotalet användes kvicksilver inom jordbruket. Det ledde till att mängder av småfåglar och rovfåglar förgiftades och dog. Vi drev frågan hårt. 1966 förbjöds kvicksilver som bekämpningsmedel i Sverige.

I Skåne har jordbrukare fått använda kemiska bekämpningsmedel i områden som ger människor dricksvatten, så kallade vattenskyddsområden. 2011 tog vi frågan till domstol och vann!

För mindre än tio år sedan fanns inte ekologiskt kaffe i matbutiker i Sverige. 1995 drog vi igång kampanjen "Världen i din kaffekopp". Några månader senare fanns det tio sorters ekokaffe i butikerna.

En unik bank med tusentals rissorter har tagits fram av vår samarbetsorganisation på Filippinerna. Med vårt stöd kan 35 000 filippinska bönder möta klimatförändringarna och få större inkomst.