Vårt arbete med jordbruk och mat

Den mesta mat vi äter kommer från ett jordbruk som blivit för storskaligt, ensidigt och osunt. Det leder till att människor, djur och natur far illa. I andra delar av världen skadas människor av farliga bekämpningsmedel när de producerar varor som Sverige sedan köper. Och här hemma har Östersjön blivit ett av världen sjukaste hav, samtidigt som mängder av fåglar, blommor och djur hotas. Vi arbetar hårt för att förändra jordbruket – både i Sverige, EU och världen.

Det här gör vi just nu

”Operation: Rädda bina” uppmanar till 10 000 räddningsinsatser

Visste du att en hårdklippt gräsmatta kan vara lika dålig för bin som asfalt? Omvandla en bit av gräsmattan till en blomsteräng och du har gjort en stor insats för bina. I dag drar Naturskyddsföreningens kampanj Operation: Rädda Bina igång – där alla kan göra räddningsinsatser för våra livsviktiga vilda bin.

Jordbruket måste lösa en lång rad allvarliga problem, som förlust av biologisk mångfald, klimatpåverkan, övergödning av hav och sjöar, erosion och föroreningar i både maten och den omgivande miljön.

Betande djur i hagmarker gör landskapet rikt på värdefulla växter, insekter och fåglar. Det är värdefullt i sig, men bidrar även till viktiga funktioner som gör naturen mer robust. Det är en viktig faktor för att vi i framtiden ska klara av klimatförändringar.

Jordbrukslandskapet har under det senaste seklet förändrats i grunden. Med förändrade jordbruksmetoder och ett mindre variationsrikt åkerlandskap utsätts den biologiska mångfalden för stora påfrestningar.

Miljöproblem känner inga landsgränser. Därför samarbetar Naturskyddsföreningen med ett 40-tal organisationer runt om i världen. I vårt globala arbete går miljöfrågor och mänskliga rättigheter hand i hand. Tillsammans med våra samarbetsorganisationer vänder vi oss i första hand till lokala småbrukare.

De kemiska bekämpningsmedlen utvecklades för att effektivisera jordbruksproduktionen. Men tyvärr har de inte enbart effekter på skadegörare och ogräs. De påverkar också den omgivande miljön och kan innebära risker för hälsan.

Aktuella dokument

Några segrar vi är stolta över

Sojaböna

Parakvat är ett giftigt ogräsmedel som är extremt farligt. På åttiotalet arbetade vi hårt för att parakvat skulle förbjudas i Sverige. 2007 följde även EU vårt exempel. Nu siktar vi mot ett globalt förbud!

På femtio- och sextiotalet användes kvicksilver inom jordbruket. Det ledde till att mängder av småfåglar och rovfåglar förgiftades och dog. Vi drev frågan hårt. 1966 förbjöds kvicksilver som bekämpningsmedel i Sverige.

För mindre än tio år sedan fanns inte ekologiskt kaffe i matbutiker i Sverige. 1995 drog vi igång kampanjen "Världen i din kaffekopp". Några månader senare fanns det tio sorters ekokaffe i butikerna.

En unik bank med tusentals rissorter har tagits fram av vår samarbetsorganisation på Filippinerna. Med vårt stöd kan 35 000 filippinska bönder möta klimatförändringarna och få större inkomst.