Vad ska vi med skogen till?

Skogen - mycket mer än ett virkesförråd

Sveriges skogar har ett stort värde för hela samhället. Sköter vi den rätt kan vi få allt vi behöver.

Problemen

Delar av våra skogar är så hårt exploaterade att de faktiskt har många likheter med de plantager som ersätter tropiska regnskogar.

Så här ser det oftast ut i skogen idag. Vi berättar varför det leder till problem för både oss människor och för djuren och växterna i skogen.

Närnaturen runt hörnet eller bakom skolan, som inte kräver långa resor eller mycket tid att ta sig till, hotas av många olika skäl.

Lösningarna

Här är vårt förslag på hur en ny skogspolitik bör se ut för att möta framtidens utmaningar, en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.

Vi har var och en och alla tillsammans ett ansvar för att ta hand om och förvalta naturens resurser

Vi vill ha ett långsiktigt hållbart skogsbruk som gynnar mångfald och som tar hänsyn till skogens alla värden.

8 saker du kan göra för skogen

Du kan vara med och skapa en skog som räcker till både skrivpapper, upplevelser och njutning.