Snow

Så blir du solrevolutionär

Trots en snabb tillväxttakt för solceller utgör solelen bara 0,2 procent av den el som produceras i Sverige. Det är långt ifrån tillräckligt, solen har betydligt större potential än så. Och det finns egentligen inget som stoppar oss  tekniken och förutsättningarna för en riktig solrevolution finns. Vi har tagit fram en guide som översiktligt och enkelt beskriver allt du behöver veta för att bli solrevolutionär. 

I den här guiden har vi samlat allt du behöver veta för att själv komma igång, eller för att inspirera ännu fler att haka på och bidra till solrevolutionen. Klicka här om du skriva ut den och överlämna till någon. Om du inte har ett eget tak att sätta solceller på utan vill påverka någon annan har vi samlat ännu fler tips på den här sidan. Där hittar du bland annat en motion som du kan lämna till exempelvis en bostadsrättsförening. Vi har också tagit fram en sida med förslag på argument om du vill påverka en beslutsfattare att bidra till solrevolutionen. Längst ner på sidan finns också några riktigt bra länkar för dig som vill fördjupa dig ännu mer.

Här kan du enkelt se vad du behöver tänka på:


1

Hitta lämpligt tak

Lutning

Solcellens lutning spelar roll. Optimal lutning är mellan 30 och 50 grader i Sverige. I söder är cirka 35 grader bäst och i norr cirka 45 grader. Men att följa takets egen lutning är generellt billigare än att vinkla solcellen optimalt.

Riktning

Bäst är att ha solceller riktade år söder, men även sydväst och sydost är bra. Har du solceller riktade rakt österut eller västerut minskar produktionen med mellan 10 och 20 procent, vilket gör systemet dyrare.

Skuggning

Om du har skugga på solcellerna kommer produktionen att minska. Den bästa placeringen är skuggfri mellan klockan 9 och 15 på sommarhalvåret. Någon mindre skuggning från till exempel en lyktstolpe går att hantera.

2

Välj en bra storlek

Egen elanvändning

Ta reda på hur mycket el du använder i dag. Logga in hos ditt elbolag/nätbolag så att du kan se hur elanvändningen varierar över månader och dagar. I större bostäder är det den gemensamma elen i tvättrum och trapphus som blir intressant.

Priset

I dag kostar solceller omkring 18 000kr/kW. En normal villaanläggning är på ca 5 kW där varje kW behöver 6-7 kvadratmeter. För större anläggningar är priset exklusive moms 10 000-16 000 kr/kW beroende på utformning.

Säkringen

Något som kan begränsa storleken förutom takytan är säkringen. En tumregel är att du kan installera solceller motsvarande 1,73 * 400 V * huvudsäkringen. Det går ibland att höja säkringen för en kostnad. Prata med elnätsägaren för att kolla det.

3

Räkna på lönsamhet

Egenanvändning

Det är viktigt för lönsamheten att solelen ersätter el du köper från nätet. Priset för köpt el är i dag omkring 1 kr/kWh och består av elhandelspriset, rörlig elnätsavgift, energiskatt och moms. Det är vanligt med 15-30 procent egenanvändning.

Överskott

Den el som du inte själv använder direkt matas in på elnätet (om du inte har ett batteri). För överskottet kan du få betalt för elen från ett elbolag, skattereduktion på 60 öre/kWh, elcertifikat (just nu ca 12 öre/kWh) och nätnytta från ditt elnätsbolag.

Stöd till solceller

Utöver skattereduktionen finns möjlighet att ansöka om investeringsstöd på 30 procent av investeringsbeloppet. Alternativt kan ROT-avdrag användas för installationen. Vem som kan få vilka stöd finns att läsa om på Solelportalen.

4

Beställ installation

Jämför offerter

Begär offerter från flera installatörer. Jämför i kr/kW. Du kan hitta aktörer nära dig via Svensk Solenergi och Solcellskollen. Det finns i dag en certifiering för installatörer och även certifierade solceller (enligt IEC-standard). Spana efter det!

Takets förutsättning

Solcellerna har en livstid på 30 år. Om taket är gammalt och kommer att behöva bytas under denna tid är det kanske bättre att byta tak först. Extra bra för miljön kan då vara att köpa ett soltak istället för ett tak plus solceller.

Lagar

Det finns några regler att ha koll på. Anmäl till elnätsbolaget innan inkoppling på nätet, använd bara godkända elinstallatörer, registrera dig hos Skatteverket om du har stor elproduktion och kolla upp om det behövs bygglov.Tips på mer läsning: