Vi arbetar för att rädda jordens liv!

Tillståndet för miljön är riktigt allvarligt. För att människor i hela världen ska må bra måste naturen bli friskare. För att rädda planeten behöver vi få med alla på tåget. Och vi använder tre verktyg för att klara av den utmaningen: Politisk påverkan, naturkänsla samt konsumentmakt. Av oss kan du därför få information om den allvarliga utmaning världen står inför. Men, ännu viktigare, här kan du också få idéer, inspiration och konkreta verktyg för att göra skillnad.

Politisk påverkan

Vi vill se att politikerna tar sitt ansvar för natur och miljö

Politiska besluten sätter spelreglerna för både privatpersoner och företag. Vi har tack vare våra över hundra år byggt upp en stor trovärdighet i komplexa miljöfrågor. När vi talar, då lyssnar politikerna. Men det finns fortfarande många frågor som återstår att lösas.

Aktuella aktiviteter

Med vårt miljörättsarbete förbättrar vi lagarna som skyddar människor, natur och miljö.

Vi skriver remissvar, rapporter och debattartiklar för att påverka de politiska besluten i rätt riktning.

Vi granskar regelbundet politikerna och hur väl de uppfyller sina vallöften på natur- och miljöområdet.

Naturkänsla

Vi erbjuder naturupplevelser

Kärleken till naturen är grunden i föreningens arbete. Naturkänslan inspirerar till en mer hållbar värld. Vi erbjuder en mängd olika aktiviteter för att ingen ska behöva glömma bort hur fantastiskt vacker naturen är, men också hur vi människor är beroende av den.

Aktuella aktiviteter

I vår kalender kan du hitta allt från bäversafari, via klimatmanifestationer, till studiecirklar.

Att flytta ut undervisningen i närnaturen har många fördelar. Här hittar du som pedagog inspiration och övningar för många olika ämnen som passar i uteklassrummet.

Natursnokarna är Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet.

Kollaborativ konsumtion

Vi stärker din konsumentmakt

Ditt val spelar roll! Vårt konsumentmaktsarbete har tre olika utgångspunkter: Vi vill synliggöra miljöproblem för dig som konsument, vi vill visa schyssta alternativ som finns på marknaden och vi vill också inspirera dig till att gå från ord till handling.

Alla delar av Naturskyddsföreningens arbete är kopplade till något eller några av FN's 17 globala mål för hållbar utveckling. Hur världen lyckas uppfylla dem är avgörande för planetens välstånd.

Genom att ägodela kan tillvaron bli enklare och roligare utan en massa onödig konsumtion.

Vi ger i Grön guide tips och råd både för den nyfikne nybörjaren och den insatte miljökämpen.

Bra Miljöval är vårt främsta verktyg för dig som vill välja produkter som är minst skadliga för miljön.

Hur kan dina placeringar hjälpa miljön? Vi arbetar med att påverka en av vår tids största utmaningar – att ställa om till hållbart sparande och gröna investeringar.

Här hittar du Sveriges energieffektivaste produkter. Båtmotorer, TV, kylskåp m.m.

Var med på Sveriges största klädbytardag den 14 april! Så här går det till och så här fixar du ett klädbyte.