Valaffischer 2018: Välj naturen

Tänk om politikerna hade satt naturen i första rummet. Då hade valbudskapen sett annorlunda ut. Det har vi illustrerat genom att använda mer eller mindre kända valslogans genom tiderna tillsammans med budskapet: Välj naturen.

Inför valet 2018 sätter vi press på politikerna att välja naturen. Vi granskar hur väl partierna levt upp till sina miljölöften sedan förra riksdagsvalet och vilka ambitioner de har för miljöpolitiken framåt. På så vis hjälper vi väljarna att lägga sin röst på ett parti som arbetar för en hållbar framtid.

Vi vill särskilt lyfta upp biologisk mångfald och klimatskadliga subventioner på den politiska agendan i valrörelsen. Biologisk mångfald är kärnan i det som gör naturen rik, värdefull och viktig för alla levande varelser. När arter nu försvinner i en alldeles för snabb takt hotas vår överlevnad. Att begränsa klimatförändringarna är en annan av vår tids mest centrala ödesfrågor. Ändå subventionerar den svenska staten klimatskadlig verksamhet med över 30 miljarder kronor årligen. Dessa frågor borde få betydligt mer uppmärksamhet i valdebatten.

Du kan hjälpa oss. Dela våra inlägg, påverka dina lokala politiker, prata med vänner och bekanta. Alla insatser behövs – nu väljer vi naturen! #väljnaturen

 Här listar vi några av de budskap vi använt tillsammans med en källhänvisning:

Stolt men inte nöjd användes av Socialdemokraterna i valrörelsen 2006. Stolt men inte nöjd är också titeln på en bok från 2008 skriven av Pär Nuder.

Alla ska med var en slogan som både Socialdemokraterna och Moderaterna använde inför valet 2006.

Att den svenska modellen ska utvecklas är något som uttryckts av både Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna.

Det är roligare att säga ja var ett argument från gruppen Ja till Europa inför EMU-omröstningen 1994.

Alla behövs användes som slogan av både Socialdemokraterna och Nya Moderaterna inför valet 2014.

Nu. Klimatet kan inte vänta är en del av Miljöpartiets valkampanj 2018.

Förändring på riktigt är en del av Sverigedemokraternas valmaterial inför årets val, samma slogan användes även 2014.

Ett mänskligare Sverige krävde Folkpartiet 1998 och senare Kristdemokraterna 2010.

Värna arbetslinjen tyckte Nya Moderaterna inför valet 2014.

Inte till salu användes som slogan av Vänsterpartiet inför valet 2014.

Mindre snack. Mer verkstad önskade Folkpartiet 2014.

Det här är Lennart användes för en valaffisch när Centerpartiet ville introducera sin nya partiledare, Lennart Daléus, vid riksdagsvalet 1998.

Bli medlem – välj naturen

Nu är det hög tid för våra politiker att prioritera miljöfrågorna. Bli medlem och stöd vårt arbete. Det är dags att välja naturen!