Sök stipendium för miljöforskning från
Stiftelsen Valdemar och Emmy Gustafssons Naturvårdsfond

Riktlinjer för 2022 års utlysning och beviljande av forskningsmedel

Stiftelsen Valdemar och Emma Gustafssons Naturvårdsfond bildades 1976 med det testamenterade syftet att bland annat gynna ”vetenskaplig forskning som har till syfte att utveckla metoder och hjälpmedel för förhindrande en fortsatt förgiftning och förstöring av den svenska naturen.” Sedan dess har en rad insatser genomförts över miljöområdet i vid mening. Naturskyddsföreningen förvaltar fonden och beslutade 2011 att öppet utlysa anslag ur fonden, handlagt av en särskild nämnd.

För 2022 utlyser stiftelsen totalt upp till 1,5 miljon kr i form av:

  • forskningsstipendier om högst 500 000 kr vardera,  
  • stipendier för kunskapssammanställningar om högst 150 000 kr vardera, samt  
  • stipendier för arrangemang av vetenskapliga seminarier om högst 50 000 kr vardera.  

Utlysningen är öppen för alla ansökningar i linje med stiftelsens syfte, men ansökningar med koppling till följande områden prioriteras: 

  • Cost of inaction av att miljömålen inte uppnås,  
  • Naturnära skogsbruk, samt 
  • Ekosystemhälsa i Östersjön. 

Ansökan senast den 30 november 2022! 

While the information and forms are in Swedish, applications in English are welcome. 

Prioriterade områden

Klicka på pilarna nedan för att läsa om de tre prioriterade områdena.

Cost of inaction av att miljömålen inte uppnås

Naturnära skogsbruk 

Ekosystemhälsa i Östersjön 

Stödformer och villkor 

Fonden utlyser medel för forskning, kunskapssammanställningar och vetenskapliga seminarier. Den sökande ska vara disputerad och verksam vid universitet, högskola eller forskningsinstitut som uppfyller Formas kriterier. Både självständiga projekt och utökningar av existerande projekt är välkomna, men i det senare fallet ska det göras vara tydligt vilken utökning som möjliggörs av stiftelsens stöd. Stöd från stiftelsen ska framgå i samband med publicering, arrangemang eller dylikt. 

Forskningsstipendium 

Stipendium för kunskapssammanställning

Stipendium för vetenskapligt seminarium

Kontakt:

Frågor som rör utlysningens prioriterade områden riktas till Therese Börjesson,
Telefon: 073-6708530, E-post: therese.borjesson@naturskyddsforeningen.se  

Övriga frågor riktas till Jonas Romson,
Telefon: 070-349 36 23, E-post: jonas.romson@naturskyddsforeningen.se  

Eller skicka e-post till: v.e@naturskyddsforeningen.se