Ägodela

Allt fler väljer bort ägandet och väljer istället att hyra, låna, ge bort, byta eller köpa begagnat. Det är ett fenomen som går under många olika benämningar: ägodela, kollaborativ konsumtion, kollaborativ ekonomi eller delningsekonomi.

Illustration Ägodela - årets bok från Naturskyddsföreningen

Kollaborativ konsumtion, delningsekonomi eller att ägodela är samlingsnamn på något som funnits i alla tider, nämligen att dela på resurserna. Grundprincipen är att det är tillgången som är det väsentliga och inte själva ägandet. Vi går från privat ägande till att dela på det vi behöver. Vi lånar, byter, hyr, köper second-hand och delar istället för att köpa nytt  och sparar på så sätt på miljön.

För att klara de stora miljöutmaningarna krävs att vi minskar produktionen och konsumtionen av nya varor. Miljövinsterna med att ägodela är uppenbara. Allt fler ser också egna fördelar med att inte äga. Det gör att våra konsumtionsmönster håller på att ritas om. 

Företeelser som verktygsbibliotek, klädbytardagar, cykelkök, bilpooler och mycket annat poppar upp runt om i landet. De sociala nätverken på internet erbjuder en möjlighet att öka delandet i en helt ny skala, och vi ser nya globala rörelser växa fram. Många företag har också hakat på trenden och startat olika typer av förmedlingstjänster som till exempel försäljning av begagnade varor, förmedling av sovplatser och biluthyrning mellan människor i närområdet.

Potentialerna är enorma men det finns också stora utmaningar.

Ägodela - mer tillgång, mindre ägande

Årets bok 2016 "Ägodela" från Naturskyddsföreningen är full av inspiration och handlar om en viktig konsumtionsrevolution, där alla kan vara med. 

Men vad innebär en sådan konsumentrevolution i praktiken? Hur tar vi vara på den potential som finns? Och vad ska man tänka på när man börjar ägodela? I olika temakapitel tar forskare, journalister och entreprenörer upp frågeställningar, nya former av samarbeten och hur vi kan förhålla oss till utvecklingen. 

Låna gärna boken på biblioteket, köp den hos Adlibris eller som e-bok från oss!

Bli medlem – få Sveriges Natur

Som medlem i Naturskyddsföreningen får du också en prenumeration av tidningen Sveriges Natur.