Ägodela – årets bok 2016 är här!

Allt fler väljer bort ägandet och väljer istället att hyra, låna, ge bort, byta eller köper begagnat. Det är ett fenomen som går under många olika benämningar. Vi kallar det för ägodela.

Illustration Ägodela - årets bok från Naturskyddsföreningen

Mer tillgång, mindre ägande

Årets bok från Naturskyddsföreningen är full av inspiration och handlar om en viktig konsumtionsrevolution - där alla kan vara med. Att äga mängder av saker som inte används, uppfattas i allt mindre utsträckning som status utan ses istället som onödigt slöseri med jordens resurser.

Allt fler väljer alltså bort ägandet och väljer istället att hyra, låna, ge bort, byta - eller köper begagnat. Det är ett fenomen som har många olika namn - vi kallar det att ägodela.

Grundprincipen är att det är tillgången som är det väsentliga, inte själva ägandet. Vi går från privat ägande till att dela på tillgångar. Vi lånar, byter, hyr, köper second-hand och delar istället för att köpa nytt - och sparar på så sätt på miljön.

Det är i alla fall idén. Men vad innebär en sådan konsumentrevolution i praktiken? Hur tar vi vara på den potential som finns? Och vad ska man tänka på när man börjar ägodela? I olika temakapitel tar forskare, journalister och entreprenörer upp frågeställningar, nya former av samarbeten och hur vi kan förhålla oss till utvecklingen.

Köp boken – och ägodela den!

Du kan köpa Ägodela antingen som e-bok för 99 kr inkl. moms eller traditionell bok för 259 kr inkl. moms och frakt. Är du medlem i Naturskyddsföreningen får du den till medlemspris, 69 kr för e-bok och 199 kr för traditionell bok.

Glöm inte bort att dela med dig av boken till någon annan när du är klar med den!

Beställ boken idag

Köp boken idag för endast 199 kr (medlemspris) eller 259 kr ordinarie pris.