Allt du (inte) vill veta om plast

Plasten är på många sätt ett fantastisk material. Den finns bland annat i våra datorer, kylskåp och i mycket av vårt sjukvårdsmateriel. Men det kan också finnas problem med plasterna.

Giftiga plaster?

Foto:

Beatrice Rindevall

Plasten underlättar vår vardag på många sätt men den kan också skapa problem. Ett av problemen är att plastens byggstenar och tillsatsämnen kan vara farliga och att de ofta läcker ut under plastens livstid och sprids. Varje år läcker tusentals ton tillsatsämnen ut från plast bara i Sverige och hamnar både i naturen och i vår inomhusmiljö.

Tillsatsämnena kan beskrivas som ingredienser som skapar de egenskaper man vill att plasten ska ha. De kan ha gjort din nya plastelefant grå, eller mjuk, eller mer svårantändlig, eller mindre lätt missfärgad av bakterier och svampar. Det finns tusentals tillsatsämnen som ger våra plaster alla deras olika egenskaper. Läs mer om plastens många ingredienser.

Länkar till våra plastrapporter:

Även om plaster kan vara svåra att fasa ut ur vardagen är det skillnad på plast och plast. Vi vill göra det lättare att välja en bättre plast. Vi vill inte dissa all plast, men det finns mycket onödigt vi lätt kan välja bort. 

Nedanför har du några exempel!

Skötbädd av PVC

Bättre sak:       Badlakan
Miljögift:          Ftalater, bly    

Kommentar: Skötbäddar kan vara gjorda av PVC som innehåller hormonstörande ftalater. Det finns skötbäddar med polyuretanöverdrag som är bättre, men det bästa är att bara använda ett hopvikt badlakan.

Plastfigurer

Bättre sak:       Färre leksaker, byta leksaker
Miljögift:           Ftalater

Kommentar: Visste du att snittet på leksaker ett svenskt barn har idag ligger på över 500 stycken? Många leksaker har några år på nacken och kan innehålla ftalater som nu är förbjudna. Leksaker från 2007 och framåt ska inte innehålla farliga ftalater. 2013 infördes ytterligare krav kring kemikalieinnehållet i leksaker. En bra sak är att fundera på hur många leksaker ditt barn behöver och kanske försöka byta leksaker med andra familjer istället för att köpa fler.

Plastboll/Badboll

Bättre sak:       Välj bollar som är leksaker och tillverkade i EU
Miljögift:           PVC, ftalater

Kommentar: Plastbollar kan vara gjorda av PVC och innehålla ftalater. För leksaker gäller leksakslagstifningen och dessa plastbollar får inte innehålla farliga ftalater. Detsamma gäller inte för sportutrustning. Leksaker som är tillverkade inom EU är bättre kontrollerade och innehåller oftast mindre farliga kemiska ämnen. Det finns också leksaksföretag som endast använder livsmedelsgodkänd plast.

Skumgummi

Bättre sak:       Välj rätt, fråga i butiken
Miljögift:           Flamskyddsmedel

Kommentar: Möbler och madrasser kan innehålla bromerade och klorerade flamskyddsmedel. Du kan däremot välja möbler utan de här ämnena om du frågar inköpsansvarig innan köp. Det räcker oftast inte att fråga säljaren, utan se till att svaret kommer från inköpsansvarig.

Plasttallrikar och plastglas

Bättre sak:       Välj porslin, glas eller rostfritt   
Miljögift:           Frigör BPA

Kommentar: Plasttallrikar och plastglas av polykarbonat kan ge ifrån sig BPA, speciellt när materialet värms upp av maten. Glas eller porslin är bättre alternativ.

Metallförpackning

Bättre sak:       Kartong            
Miljögift:           Frigör BPA

Kommentar: Konservburkar och metalltuber kan precis som plasttallrikar ge ifrån sig BPA. Glas, porslin, kartong eller liknande är bättre alternativ.

Eltrådar/sladdar/elkablar

Bättre sak:       Använd färre kablar, starkare lagstiftning
Miljögift:           Ftalater, flamskyddsmedel

Kommentar: Här har vi tyvärr inga alternativ. Höljet av elsladdarna innehåller både ftalater och flamskyddsmedel och finns i allas hem. Här behövs skärpt lagstiftning, men ju färre sladdar du har i hemmet desto bättre är det.

Köttråg

Bättre sak:       Välj gröna förpackningar        
Miljögift:           Hormonstörande styren        

Kommentar: De svarta styrenförpackningarna som kött ofta ligger i kan vara hormonstörande. Ett bättre alternativ är att köpa kött ur de gröna förpackningarna som ofta används till ekokött.

Nappflaska

Bättre sak:       Välj glas            
Miljögift:          Olika plasttillsatsämnen         

Kommentar: Plast som värms upp kan utsöndra plastkemikalier som vi idag inte vet vilka hälsoeffekter de ger. Välj därför nappflaska av glas till den varma vällingen.

 

 

Ftala-vad? Vad betyder det egentligen?

Flamskyddsmedel förekommer i många typer av plaster eftersom plasterna brinner så bra. Halogenerade (bromerade och klorerade) flamskyddsmedel är de sämsta, men annars vet vi fortfarande väldigt lite om dem. Flertalet kan vara problematiska.

Monomerer är plastens byggstenar. Plaster och gummin är uppbyggda av något som kallas polymerer som består av mindre enheter som heter monomerer. Polymerer kan bestå av en eller flera olika typer av monomerer för att ge de materialegenskaper vi vill ha. Plaster som innehåller farliga monomerer tycker vi är problematiska och bör fasas ut från konsumentnära produkter. Undantaget är om de farliga monomererna tillsammans bildar en ofarlig struktur som inte kan återbildas till de ursprungliga monomererna.

BPA är en monomer som förekommer framför allt i polykarbonatplast. Det är idag förbjudet i nappflaskor, men fortfarande tillåtet i till exempel tallrikar som barn använder på förskolor.

Ftalater är mjukgörare i PVC-plast. Några av de mest farliga ftalaterna är idag förbjudna i leksaker, men de hittas ändå bland en stor mängd andra prylar i hemmet, som barnen kan leka med. Dessutom har Kemikalieinspektionen sett att även leksaker kan innehålla förbjudna halter av de farligaste ftalaterna. 

Hjälp oss giftbanta Sverige

Vi jobbar för en giftfri miljö. Bli medlem och stöd vårt arbete med 24kr/mån.