Rädda fjärilarnas ängar!

Bara en bråkdel – ungefär en tusendel – av den ängsmark som fanns för hundra år sedan finns kvar idag. De blommande ängarna försvinner i takt med att jordbruk läggs ner och slåtter och bete upphör. Med ängarna försvinner också många sorters blommor och livsmiljön för mängder av fjärilar och andra djur.

Bastardsvärmare trivs på vädd och, som bilden visar, rödklint.

Foto:

Eva-Lena Neiman

Naturskyddsföreningen sätter varje år särskilt fokus på ängarnas rikedom, mångfald och värde genom att fira "Ängens dag" den första helgen i augusti. Sammanlagt är det ett hundratal platser runtom i landet som sköts av Naturskyddsföreningens lokala ideella krafter. På "Ängens dag" slås ängarna med lie på gammaldags sätt och ofta ordnar man också fest och olika kulturaktiviteter under det som vi kallar ”världens största slåttergille”.

Sex saker du kan göra för ängarnas mångfald

1. Kom på ”Ängens dag”
Kom, visa ditt stöd eller hjälp till på "Ängens dag" första helgen i augusti. Då ordnar Naturskyddsföreningens lokala kretsar runt om i landet slåtter.
Här finns aktiviteter under årets Ängens dag >>

2. Bli medborgarforskare
Hjälp forskarna vid ArtDatabanken, berätta och rapportera bastardsvärmare – och andra hotade och sårbara växter och djur.
Lär dig mer om Artdatabanken och Artportalen >>

3. Spara det vilda
Spara vilda blommor. Om du inte vill ha vilda blommor på hela tomten, lämna det vilda i kanter eller hörn, på dikesrenar eller så ängsblommor i en låda på balkongen eller gården. De är viktiga också för humlor och bin som också ser till att vi får frukter och bär.

Vänta tills blommorna vissnat och fröat av sig, slå sedan och räfsa bort gräs och blommor. Lägg resterna i komposten eller använd det som gröngödsel i odling där näringen behövs.

4. Gödsla inte
De flesta vilda ängsblommorna vill ha mager mark. Gödsla inte där ängsblommor finns! Gödsel gynnar gräs och växter som brännässlor och älgört. De sprider sig snabbt om inte ängarna slås och räfsas.

5. Bedriv blomstergerilla
Bedriv lite blomstergerilla-aktiviteter. Samla blomfrön och sprid i omgivningen. Det finns också fröpåsar med vanliga ängsblommor att köpa och sprida.

5. Så kunskapsfrön
Följ med på våra lokala kretsars blomsterutflykter eller andra aktiviteter. Lär dig några vanliga ängsblommor. Dela med dig av din kunskap. Att samla så många ängsblommor som möjligt eller gissa namn på blommorna, är bra sommaraktiviteter för alla åldrar. För den som inte vill plocka blommor, kan mobiltelefonens kamera samla så många olika arter som möjligt.

6. Använd din digitalhåv
Mobilen kan också fungera som ”digitalhåv” på ängarna. Ta bilder på bastardsvärmare och andra fjärilar eller roliga insekter. Med ett foto är det lättare att hitta rätt i floror och andra böcker med arter, eller webben.

Här hittar du mängder med tips på ängar som sköts av Naturskyddsföreningen och bilder från slåtter. Varje länk på sidan leder till information om hur och när ängen sköts >>

Ovanliga fjärilar bland ängens blommor

Om du står mitt på en blommande äng kan du vara omringad av 60 olika växter. Den blommande ängen är fjärilarnas bästa barnkammare. Där lägger de ägg och där lever larverna på olika växter. Den färdiga fjärilen hämtar nektar från blommorna.

Bastardsvärmarna är en speciell och ovanlig fjärilsfamilj som är beroende av blomrika ängsmarker. På senare år har de, precis som ängar med mycket blommor, blivit allt mer sällsynta. Men det behövs mer kunskap om var bastardsvärmarna finns.

Läsa mer och ladda ner häftet "Bastardsvärmare".

Bli medlem för ett hållbart jordbruk

Trivs du också bäst i öppna landskap? Gör som över 200 000 andra ekokämpar: bli medlem!