Ängens dag

Den första helgen i augusti varje år firar vi Ängens dag. Redan från mitten av juli och fram till början av augusti anordnar Naturskyddsföreningens lokala kretsar en mängd aktiviteter runt om i landet – med fokus på ängsmark och slåtter med lie.  

Ängens dag startades av Naturskyddsföreningen för mer än 30 år sedan, för att uppmärksamma och bevara de få ängar vi har kvar i Sverige och skydda alla de arter som är beroende av ängsmarker för sin överlevnad. Ängsmarker är de mest artrika miljöer som finns i Sverige, men bara en bråkdel finns kvar. I samband med Ängens dag går Naturskyddsföreningens lokala kretsar årligen ut med lie för att slå ängarna på gammeldags vis. På flera platser kombineras slåttern med fest, mat, musik och andra kulturaktiviteter.  

Tre personer räfsar på en äng.
Att vårda ängarna i Sverige är en insats som bromsar förlusten av biologisk mångfald.

Ordet ”äng” betyder kort och gott slåttermark. Att “hävda” en äng innebär att man sköter den på traditionellt sätt. I det äldre odlingslandskapet skedde slåttern, eller klippningen, med lie och senare med häst- eller traktoransluten slåtterkniv. Lieslåtter är det noggrannaste och för naturvärdena bästa sättet att slå ängen. Men det kan vara arbetskrävande om det är en stor yta som ska slås. Därför ersätter man ibland lien med maskinell slåtter (så kallad slåtterbalk).  I samband med slåtter passar det även bra att samla in och så ut fröer från de växter som blommat.

Runt om i landet sköts ängar av ideella krafter i våra lokala kretsar. Här har vi sammanställt ett urval av dem.

Lär dig slå med lie och andra aktiviteter

Att slå med lie är en konst på utdöende. Det går inte att lära ut i skrift, utan måste övas in praktiskt tills rörelserna sitter i ryggmärgen. I samband med Ängens dag anordnar våra lokala kretsar bland annat lieslåtter och tillfällen att lära sig slå med lie. Varmt välkommen att delta!

Var med och skapa världens längsta blomsteräng 

I projektet Världens längsta blomsteräng är målet att vägkanter till såväl cykelbanor och bilvägar ska skötas som slåtterängar. Arbetet sker i hela landet – tillsammans med privatpersoner, vägföreningar och våra medlemmar. 

Läs mer:

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll