10 skäl att älska fladdermöss!

Finns det fladdermus där du bor? Var rädd om den! Fladdermöss är fascinerande varelser som navigerar med ultraljud och har många andra egenheter. Dessutom äter de massvis med mygg.  

1. Fladdermöss har ett sinne vi saknar – de navigerar i mörker genom att sända ut ultraljud som vi människor inte kan höra. Ultraljud studsar mot omgivningen, till exempel en mygga som fladdermusen på så sätt kan hitta och fånga. 


2. Fladdermöss tillhör jordens äldsta däggdjur. Kanske flög de omkring bland dinosaurierna. 


3. De parar sig på hösten och sparar sperman till våren då de befruktas. Unikt. 


4. Fladdermöss är de enda däggdjur som kan flyga aktivt. 


5. Nästan en tredjedel av jordens däggdjursarter är fladdermöss. 


6. De är viktiga för att vi ska få kaffe – de fångar skadeinsekter i kaffeplantager. 


7. Världens minsta däggdjur är trynfladdermusen, som väger under två gram


8. Det finns 19 fladdermusarter i Sverige som alla tillhör gruppen läderlappar. 


9. En fladdermus äter mycket mygg. En hel fladdermuskoloni kan äta en hink med mygg varje natt. 


10. Fladdermöss hänger uppochner. De är förebild för actionhjälten Batman. 

Var rädd om fladdermössen! 

Alla svenska fladdermöss är fridlysta. De klassas som missgynnade och tolv av arterna är rödlistade. Deras favoritmiljöer minskar – ett varierat kulturlandskap med gamla ihåliga träd. 

Fladdermössen gillar också grottor och jordkällare!  

Hjälp oss skydda skogen!

Stöd arbetet för våra naturskogar och en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.

Ge en gåva
Gillas av 7

Relaterade inlägg