10 skäl att älska fladdermöss!

Finns det fladdermus där du bor? Var rädd om den! Fladdermöss är fascinerande varelser som navigerar med ultraljud och har många andra egenheter. Dessutom äter de massvis med mygg.  

1. Fladdermöss har ett sinne vi saknar – de navigerar i mörker genom att sända ut ultraljud som vi människor inte kan höra. Ultraljud studsar mot omgivningen, till exempel en mygga som fladdermusen på så sätt kan hitta och fånga. 


2. Fladdermöss tillhör jordens äldsta däggdjur. Kanske flög de omkring bland dinosaurierna. 


3. De parar sig på hösten och sparar sperman till våren då de befruktas. Unikt. 


4. Fladdermöss är de enda däggdjur som kan flyga aktivt. 


5. Nästan en tredjedel av jordens däggdjursarter är fladdermöss. 


6. De är viktiga för att vi ska få kaffe – de fångar skadeinsekter i kaffeplantager. 


7. Världens minsta däggdjur är trynfladdermusen, som väger under två gram


8. Det finns 19 fladdermusarter i Sverige som alla tillhör gruppen läderlappar. 


9. En fladdermus äter mycket mygg. En hel fladdermuskoloni kan äta en hink med mygg varje natt. 


10. Fladdermöss hänger uppochner. De är förebild för actionhjälten Batman. 

Var rädd om fladdermössen! 

Alla svenska fladdermöss är fridlysta. De klassas som missgynnade och tolv av arterna är rödlistade. Deras favoritmiljöer minskar – ett varierat kulturlandskap med gamla ihåliga träd. 

Fladdermössen gillar också grottor och jordkällare!  

Bli medlem och stöd arbetet för natur och miljö

Vi behöver dig som vill ge naturen en röst och som vill se en miljöpolitik som tar naturkrisen på allvar. Varmt välkommen att bli medlem Sveriges största miljöorganisation. Tillsammans gör vi skillnad!

Naturskyddsföreningen arbetar för:

  • att bromsa klimatförändringarna
  • bevarande av biologisk mångfald
  • friskare hav och vatten
  • ett hållbart och ekologiskt jordbruk
  • att minska miljögifterna i vår vardag
  • ett hållbart skogsbruk och skyddande av värdefulla skogar. 

Utöver ditt värdefulla stöd ger ett medlemskap dig vår medlemstidning Sveriges Natur, tillgång till gratis aktiviteter, rabatt på tågresor med SJ och mycket mer.

natur, solnedgång, landskap, insamling, bli medlem, marknad, sjöar, skymning, berg, skog, CTA

Stå upp för naturen

Vi behöver dig som vill ge naturen en röst och som vill se en miljöpolitik som tar naturkrisen på allvar. Tillsammans gör vi skillnad!

Bli medlem
Gillas av 8

Relaterat innehåll