18 000 namnunderskrifter för fossilfria pensioner

Mitt i en klimatkris investerar AP-fonderna våra pensionspengar i kol, olja och fossilgas. Men vi är många som har fått nog! 18 000 personer skrev under vårt upprop för fossilfria pensioner. Nu fortsätter vi arbetet – var med du också!

Som ett sätt att få AP-fonderna att sluta med sina ohållbara investeringar startade vi en namninsamling där vi krävde att Första till Fjärde AP-fonden avinvesterade sina innehav i fossila bolag. Stödet för fossilfria pensioner var stort – 18 000 personer skrev under uppropet!

Dessa namnunderskrifter har vår generalsekreterare Karin Lexén lämnat över till AP-fonderna med uppmaningen att våra pensionspengar inte ska investeras i fossila bolag som eldar på klimatkrisen.

Vi befinner oss i en klimatkris där det borde vara självklart att våra pensionspengar inte investeras i bolag som utvinner och förbränner kol, olja och fossilgas. Trots det visade vår granskning Fossilfria pensioner (2020) att flera miljarder av våra gemensamma pensionspengar investerats i världens största fossila bolag, vars affärsmodeller vilar på utvinning eller förbränning av fossila bränslen.  

Sedan vår granskning har flera positiva saker skett:

  • Första till Fjärde AP-fonden har alla minskat sina innehav i fossila bolag. Störst framsteg har Första och Andra AP-fonden gjort genom att göra sig av med stora delar av sina innehav i bolag som utvinner fossila bränslen. 
  • Riksrevisionen har inlett en granskning av AP-fondernas hållbarhetsarbete vilket kan få stor betydelse för hur de arbetar i framtiden. Granskningen planeras släppas under våren 2021.

Men trots att steg har tagits i rätt riktning är vårt arbete är långt ifrån över. AP-fonderna har tillsammans investeringar i 66 av de 200 största fossila bolagen till ett värde av 15,7 miljarder. 

Därför väljer vi nu att starta en ny namninsamling där vi kräver att alla AP-fonderna ska sluta investera våra pensionspengar i fossila bolag. Skriv under du också!

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Gillas av 1

Relaterat innehåll