Ägodela – hyr, låna, byt

Allt fler väljer bort ägandet och väljer istället att hyra, låna och byta. Grundprincipen är att det är tillgången som räknas, inte själva ägandet. Det är ett fenomen som funnits i alla tider och som nu går under olika benämningar, till exempel delningsekonomi eller att ägodela. 

Kollaborativ konsumtion, delningsekonomi eller att ägodela är samlingsnamn på något som funnits i alla tider – nämligen att dela på resurserna. Grundprincipen är att det är tillgången som är det väsentliga och inte själva ägandet. Vi går från privat ägande till att dela på det vi behöver. Vi lånar, byter, hyr, köper second-hand och delar istället för att köpa nytt – och sparar på så sätt på miljön. 

För att klara de stora miljöutmaningarna krävs att vi minskar produktionen och konsumtionen av nya varor. Miljövinsterna med att ägodela är uppenbara. Allt fler ser också egna fördelar med att inte äga. Den nya delningskonomi som nu växer fram gör att våra konsumtionsmönster håller på att ritas om.  

Cykelkök och bilpool, exempel på att ägodela 

Företeelser som verktygsbibliotek, klädbytardagar, cykelkök, bilpooler och mycket annat poppar upp runt om i landet. De sociala nätverken på internet erbjuder möjligheten att öka delandet i en helt ny skala, och vi ser nya globala rörelser växa fram. Många företag har också hakat på trenden och startat olika typer av förmedlingstjänster som till exempel försäljning av begagnade varor, förmedling av sovplatser och biluthyrning mellan människor i närområdet.

Potentialen är enorm, men det finns också stora utmaningar. 

Ägodela – mer tillgång, mindre ägande 

Årets bok 2016 "Ägodela" från Naturskyddsföreningen är full av inspiration och handlar om en viktig konsumtionsrevolution, där alla kan vara med.  

Men vad innebär en sådan konsumentrevolution i praktiken? Hur tar vi vara på den potential som finns? Och vad ska man tänka på när man börjar ägodela? I olika temakapitel tar forskare, journalister och entreprenörer upp frågeställningar, nya former av samarbeten och hur vi kan förhålla oss till utvecklingen.  

Låna gärna boken på biblioteket, köp den hos Adlibris eller som e-bok från oss! 

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll