Allmänna attityder om fiskemetoder och skydd av havsmiljö i Sverige

Undersökning av svenska folkets attityder om fiskemetoder och skydd av Sveriges hav.

Några av slutsatserna i undersökningen:

  • Mer än 9 av 10 svenskar anser att det är nödvändigt eller viktigt att skydda havet och de marina ekosystemen.
  • 89 procent av de svenska medborgarna anser att marina skyddade områden är nödvändiga för att skydda och bevara den biologiska mångfalden i havet.
  • De flesta medborgare i Sverige anser inte att bottentrålning är en hållbar fiskemetod. 70 procent uttrycker stor eller måttlig oro för dess påverkan på havet och de marina ekosystemen och 77 procent är för ett förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden.
  • Mindre än hälften av medborgarna (41 procent) anser att den nuvarande lagstiftningen i Sverige effektivt skyddar haven. 82 procent av de tillfrågade förväntar sig att politikerna ska ge högre prioritet åt att skydda den marina biologiska mångfalden och 78 procent anser att bottentrålning bör regleras hårdare.
Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Gillas av 1

Relaterat innehåll