Arter dör 100 gånger snabbare än någonsin i mänsklighetens historia

Tre debattörer hävdar att det inte pågår något massutdöende. I stället vill de rikta ljuset mot de djurarter som har räddats. Men arter har räddats för att miljöorganisationer i decennier har jobbat med skydd och återskapande av natur, skriver Beatrice Rindevall, ordförande Naturskyddsföreningen, i en replik.

I en debattartikel hävdar tre debattörer att det inte pågår något massutdöende. Flera exempel lyfts på arter som sett förbättringar de senaste decennierna. Skribenterna målar fram en vacker bild, men väljer sina exempel med noggrannhet. Sanningen är att arter nu dör ut tio till 100 gånger snabbare än någonsin tidigare i mänsklighetens historia. 

Enligt FN är hotet mot jordens biologiska mångfald så allvarligt att den hotar mänsklighetens tillgång på mat, ren luft och vatten.

IPBES, FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald, rapporterar att en miljon djur- och växtarter hotas av utrotning och att den biologiska mångfalden nu är ”ansträngt till bristningsgränsen”. Enligt FN är hotet mot jordens biologiska mångfald så allvarligt att den hotar mänsklighetens tillgång på mat, ren luft och vatten.
Anledningarna till naturkrisen är flera. Det är föroreningar, bekämpningsmedel, skogsavverkning, utfiskning och klimatförändringar som rubbar känsliga ekosystem. 

Tusentals arter hotade

Det gäller globalt och i Sverige. Artdatabanken konstaterar att cirka 2 250 arter i Sverige är hotade just nu, vilket betyder att de antingen är utdöda eller riskerar att bli utrotade. Det motsvarar ungefär tio procent av alla bedömda arter. Ett skrämmande exempel på en pågående kris ser vi nu bland annat i Östersjön, där vi sett en snabb minskning av många arter som sill och strömming, torsk, tumlare, ål, lax och gädda.

Lösningen är skydd och återskapande av natur. Det är något som miljöorganisationerna har jobbat med i decennier, och är en bakgrund till flera av de positiva exempel som debattörerna valt att lyfta. Den nya EU-lagstiftningen har bindande och tidsbestämda krav på att återställa natur i hela Europa, och är därför oerhört viktig. Eller som EU-kommissionen uttrycker det: Det är ett avgörande steg för att undvika ekosystemkollaps.  

Slutsatsen är att vi inte delar debattörernas positiva bild av den nuvarande situationen, men uppskattar att de – likt oss – ser vikten av ett miljöarbete.

Beatrice Rindevall, ordförande Naturskyddsföreningen

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Gillas av 1

Relaterat innehåll