Att ta hand om en övergiven unge eller ett skadat djur

Många undrar vad de ska göra med övergivna djurungar eller skadade djur som de hittat i naturen. En övergiven unge är oftast bäst att låta vara, men är ett djur skadat – ring någon av de viltrehabiliterare som finns eller kontakta föreningen katastrofhjälp för fåglar och vilt. Läs det här, innan du eller barnen inreder en skokartong för ett vilt djur. 

Under sommaren är det full fart i naturen. Djur och fåglar har fullt sjå att föda ungar och mata dem eller att äta upp sig inför vintern. Men vilda djur hör till naturen. Och trots att du kanske hittar en djurunge som verkar övergiven, eller ett djur som är skadat, ska och får du inte ta hem det.  

Hur ska jag göra om jag hittar en övergiven unge?  

De allra flesta djurungar, det vanligaste exemplet är fågelungar, är oftast inte övergivna även om det kan verka så. Föräldrarna finns ofta i närheten redo att mata och ta hand om sin unge, men de kan hålla sig dolda för oss människor. Vi kan inte ersätta djurungarnas föräldrar, så plocka aldrig upp en djur- eller fågelunge i onödan.  

Är det uppenbar risk att ett djur kan bli skadat, till exempel vid en trafikerad väg, kan det gå bra att flytta det bort från vägen. Att vår lukt skrämmer bort föräldrarna är en myt, de hittar sin unge när det är lugn och ro igen. Var noga att tvätta dig efter du tagit i ett vilt djur, de kan bära på parasiter eller sjukdomar. 

Fler tips och råd om djurungar: 

Skadat djur – vem tar du kontakt med?

Vilda djur får inte hållas i fångenskap, oavsett om de är skadade eller inte. Därför bör du inte själv ta hem och försöka sköta eller mata ett djur. Men det finns andra bra saker du kan göra om du hittar du ett djur som är skadat: 

  • Kontakta organisationen Katastrofhjälp – Fåglar och Vilt. De har rätt att hantera skadade djur och är duktiga på att ta hand om dem. På deras webbplats hittar du din närmaste kontaktperson
  • Om du träffar på flera döda eller sjuka vilda djur, vill Viltsjukdomsövervakningen på Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) gärna att du rapporterar in det. Hittar du ett dött eller skadat rovdjur, rovfågel eller en sällsynt fågel ska du alltid ringa polisen. Tillhör arten statens vilt skall den lämnas till närmaste polisstation för vidare transport till Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. 

Bli medlem och stöd arbetet för natur och miljö

Vi behöver dig som vill ge naturen en röst och som vill se en miljöpolitik som tar naturkrisen på allvar. Varmt välkommen att bli medlem Sveriges största miljöorganisation. Tillsammans gör vi skillnad!

Naturskyddsföreningen arbetar för:

  • att bromsa klimatförändringarna
  • bevarande av biologisk mångfald
  • friskare hav och vatten
  • ett hållbart och ekologiskt jordbruk
  • att minska miljögifterna i vår vardag
  • ett hållbart skogsbruk och skyddande av värdefulla skogar. 

Utöver ditt värdefulla stöd ger ett medlemskap dig vår medlemstidning Sveriges Natur, tillgång till gratis aktiviteter, rabatt på tågresor med SJ och mycket mer.

natur, solnedgång, landskap, insamling, bli medlem, marknad, sjöar, skymning, berg, skog, CTA

Stå upp för naturen

Vi behöver dig som vill ge naturen en röst och som vill se en miljöpolitik som tar naturkrisen på allvar. Tillsammans gör vi skillnad!

Bli medlem
Gillas av 7

Relaterat innehåll