Banvallsleden 2022 naturvärden och skötsel

Banvallsleden är en cykelled mellan Halmstad och Karlshamn som går på banvallarna till två smalspåriga järnvägar som byggdes i slutet av 1800-talet. Denna rapport handlar om den del av leden som går på den gamla Bolmenbanan mellan Simlångsdalen och den gamla landskapsgränsen till Småland (nuvarande länsgräns till Kronobergs län).

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll