Barn vann över bilar – fick större skolgård

Eleverna ledsnade på sin trånga skolgård. Deras föräldrar startade det som visade sig bli en fyra år lång kamp för ombyggnad av en bilparkering till en större skolgård.

Skolgården vid Sjöstadsskolan i Hammarby Sjöstad i Stockholm var tidigare en av stadens allra minsta skolgårdar. En angränsande bilparkering på stadens mark tog upp stor yta - ett område som i stället skulle kunna fyllas med barns lek och idrottande. Några föräldrar bestämde sig för att försöka skapa en förändring. Nu är skolgården full av lekande barn.

– Det var en utdragen process i över fyra års tid. I början krävdes det mycket detektivarbete. Först behövde vi analysera problemet och kartlägga markförhållandena. Sedan ta reda på vem vi skulle prata med. Vi behövde veta vem som hyr ut till vem och försöka få fram kontrakten, säger Jens Forsmark, sakkunnig hållbara transporter vid Naturskyddsföreningens Klimatavdelning och även förälder till tre barn som var elever på skolan när processen startades. Jens fortsätter:

– Kommunen äger marken som sedan förvaltas av skolgårdsaktiebolaget, som hyr ut den till ett parkeringsbolag, som i sin tur hyr ut parkeringsplatserna. Vi i föräldranätverket insåg att den högst ansvarige i den här kedjan var skolborgarrådet. Det var den personen som behöver säga att vi vill ha den här platsen till skolgård, vi är redo att ta kostnaderna och be skolgårdsaktiebolaget säga upp kontraktet med parkeringsbolaget.

En utdragen process drar i gång

Föräldranätverket drog i gång en kampanj där föräldrar mejlade till skolborgarrådet och de satte upp affischer som riktade sig till övriga föräldrar på skolan. Lokalpressen gjorde reportage och intervjuade föräldrar och elever på skolan.

– Vi pratade aldrig om bilar utan bara om behovet av en större skolgård och den möjlighet som fanns i parkeringsytan, vilket gjorde det hela något mindre kontroversiellt, säger Jens.

Att processen drog ut på tiden hade enligt Jens Forsmark flera olika förklaringar. När kontraktet för parkeringen skulle sägas upp saknades ett permanent bygglov för skolan. Det medförde att skolgårdsbolaget inte ansåg det vara värt att satsa på ett nytt skolgårdsbygge. Sedan motsatte sig förvaltaren på skolgårdsbolaget förslaget om större skolgård.

– Förvaltaren motarbetade processen, eftersom han såg stora fördelar med att hyra ut parkeringen. Plötsligt såg det ut att vara helt kört. Vi begärde ut dokument och fick då tag i ett utkast till avslag med argumentet att det inte lönade sig att satsa på en skola med tillfälligt bygglov. Dags att meddela skolborgarrådet igen, förklarar Jens. Han fortsätter:

–Till slut ändrades bygglovet till permanent. Tack vare att vi bevakade hela tiden och lät skolborgarrådet veta att bygglovet behövde ändras. Vi hade också koll på att kontraktet för parkeringarna behövde sägas upp nio månader innan. Hade inte vi legat på där så hade parkeringen automatiskt hyrts ut i en ny femårsperiod.

Från mindre använd parkering till välutnyttjad skolgård

Fyra års kamp är över och idag är den nya större skolgården välanvänd större delen av dygnet. När den var parkeringsyta stod där oftast någon enstaka bil parkerad. Enligt Jens Forsmark var det välinvesterad tid och han vill gärna uppmuntra till fler föräldrauppror landet runt:

– Barnen använder ju verkligen det här stället, det är en enorm efterfrågan på den här platsen. Varenda rast så väller ungarna ut dit och även på kvällarna ser jag att de är här och håller på med olika sporter och lekar. Då brukar jag tänka att det var värt att vi fick kämpa så länge, säger Jens och fortsätter  

– Samtidigt tänker jag att det här skulle kunna bli något mycket större. Kanske kan det leda till att andra föräldrar vill ta reda på hur det ser ut när det gäller de skolgårdar där deras egna barn kan få större plats för lek och idrott. Räkna med att det kommer att ta lång tid att få till en förändring, räkna med att det finns ett starkt motstånd som kan vara osynligt. Kartlägg alla beslut som måste fattas och meddela då och då den högst ansvarige skolpolitikern hur det går. Belöningen kommer att bli glädjen att förr eller senare gå förbi en större skolgård full av lekande barn.

Vi måste prata om bilen.

Bryt bilberoendet i våra städer!

Parkeringar, avgaser och buller. Eller mysiga torg, gröna parker och plats för gång och cykel.

Vad väljer du?
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll