Beatrice Rindevall föreslås bli ny ordförande

Nu har Naturskyddsföreningens valberedning presenterat sitt förslag till ny ordförande och riksstyrelse. Som ny ordförande föreslår valberedningen Beatrice Rindevall. De har också publicerat förslag till skattmästare och övriga ledamöter.

”Miljö- och klimatfrågorna är akuta, men behandlas som särintressen. Vi ser just nu det största bakslaget för miljöpolitiken i modern tid, samtidigt som forskningen är tydligare än någonsin om hur bråttom det är att ställa om. Tiden att skaka om den politiska dagordningen är nu”, säger Beatrice Rindevall, som av valberedningen föreslås bli ny ordförande för Naturskyddsföreningen.

Om valberedningens ordförandekandidat:

Beatrice Rindevall har förutom globala studier med inriktning mot humanekologi på Göteborgs universitet också lång erfarenhet av att arbeta med miljöfrågor. Hon har under det senaste decenniet arbetat med opinionsbildning, kommunikation och politisk påverkan inom miljöområdet. Idag arbetar Beatrice Rindevall med fiskeripolitik på stiftelsen Baltic Waters 2030, och ideellt med miljösajten Supermiljöbloggen. Hon har tidigare arbetat på forskningsrådet Formas och Naturskyddsföreningens rikskansli, samt har drivit en egen firma. Hon har också varit ideellt aktiv i Naturskyddsföreningen och en rad andra organisationer, bland annat Artister för miljön, där hon idag är vice ordförande.

”Vi föreslår en ordförande och en styrelse som tillsammans har en bred kompetens inom natur och miljö, är väl grundade i föreningen och har kunskap både om politisk påverkan och föreningsutveckling. Ett hårdnande debattklimat och en miljöpolitik på väg åt fel håll kräver en styrelse och ordförande med stark kommunikativ förmåga”, säger Lena Nilsson, valberedningens ordförande.

Riksstyrelse väljs i juni

Naturskyddsföreningens riksstyrelse består av en ordförande, en skattmästare och ytterligare tio ledamöter. Valberedningens uppdrag är att ta fram förslag inför att riksstämman väljer riksstyrelse, revisorer och valberedning. Johanna Sandahl kommer att lämna posten som ordförande på Naturskyddsföreningens riksstämma i juni. Riksstämman är Naturskyddsföreningens högsta beslutande organ som hålls vartannat år, nästa gång i Västerås 17–18 juni 2023.

Valberedningens fullständiga förslag:

Ordförande:
Beatrice Rindevall

Skattmästare:
Jan Greve

Ledamöter:
Anders Roth,
Carmen Blanco Valer,
Emma Andersson Barkas (omval),
Karl-Axel Reimer,
Lars Vaste Andersson (omval),
Linda Birkedal,
Madeleine van der Veer,
Martin Lindén (omval),
Tonie Wickman,
Ylva Lidén.

Revisorer:
Anneli Carlsson (omval),
Kåre Olsson (omval).

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 1

Relaterat innehåll