Så funkar Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen är en ideell förening för naturskydd och miljövård. Vi är Sveriges största demokratiskt uppbyggda miljöorganisation och vi är partipolitiskt och religiöst obundna. Så här organiserar vi oss.

Demokratin är grunden i vår folkrörelse

Så här är vi organiserade

Så här fattar föreningen beslut på riksnivå

Riksstyrelsen verkställer besluten

Nationella nätverk

Globala samarbeten

naturskog,urskog,gammelskog,fjällen,naturskyddsfšreningen,landskap,skog

Gå med i Naturskyddsföreningen!

Ju fler vi är, desto mer nytta kan vi göra för natur och miljö. Bli medlem och månadsgivare idag så är du tillsammans med över 200 000 andra medlemmar med och kämpar för en hållbar framtid. Välkommen till Sveriges största miljöorganisation!